ایرونا سیر برگذار کننده انواع تور های داخلی (تور مشهد و ... )

09198014097
02166320673
09194931590
02166320674
09194931580
02166758500
منو

رزرو تورهای امارات متحده عربی و شرایط استرداد

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ایروناسیر

قوانین مسافرت به امارات متحده عربی و شرایط ابطال و استرداد

موضوع متن

موضوع این قـرارداد تعیین حدود و وظایف مسئولیت ها و تعهدات طـرفین و همچنین نــرخ گشت برای انجام مسافرت و گشت های دسته جمعی و انفرادی در تورهای داخلی - خارجی و یا صدور ویزا می باشـد.

 شرایط عمومی تورهای امارات

ماده 1 : مسافرین انفرادی به هنگام ثبت نام مشمول مقرات و نرخ استفاده از اتاق یک تخته می باشند .

ماده 2 : در خصوص ثبت گروهی فقط فردی که به نمایندگی از سوی مسافران اقدام به ثبت نام و عقد قرارداد نموده مجاز به مراجعه به کارگزار جهت پیگیری ،ابطال و یا دریافت وجه پرداختی می باشد و سایر مسافرین در این خصوص مجاز به مراجعه نمی باشند .

تبصره 1 : کارگزار و مسافر مکلفند در هنگام تنظیم قرارداد هماهنگی کامل را در خصوص چگونگی ارائه خدمات فوق بعمل آورند .

ماده 3 : در بعضی مواقع در بدو ورود مسافر به فرودگاه های کشورت امارات متحده عربی گذرنامه او توسط مقامات ذیربط اخذ و نگهداری و هنگام مراجعت در فرودگاه به مسافر مسترد می گردد که در این مورد کارگزار هیچگونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت .

ماده 4 : شایان ذکر است در صورت تاخیر در صورت ویزا ،کارگزار هیچگونه مسئولیتی نداشته ولیکن می بایستی مدارک و مستندات که در زمان مقرر درخواست ویزا نموده است را به مسافر ارائه نماید .

ماده 5 : از تاریخ صدور ویزا، مسافران در مدت زمان مشخص شده برای ورود به  کشور امارا ت متحده عربی فرصت دارد .

ماده 6  :در خصوص امور مربوط به پروازهای هوایی ، با توجه به مقررات حمل و نقل هوایی که در تاریخ 12 اکتبر 1929 در ورشو به امضا رسیده است ونیز اصلاحیه پیمان مزبور در تاریخ 28 سپتامبر 1995 در لایحه تصویب گردیده وهمچنین مقررات مربوط به سازمان هواپیمایی کشوری عمل خواهد شد.

ماده 7  :پـذیرایی در هتل به تعداد شب های اقامت می باشد .

ماده 8 : :ساعت ورود به هتل 14:00 و خروج ساعت 12:00 می باشد .

ماده 9 : درخواست انصراف از سفر باید بصورت حضوری و توسط شخص مسافر و یا نماینده رسمی وی بصورت مکتوب انجام شود .

ماده 10 : امضای قرارداد یا خرید تور به صورت الکترونیک یا انتقال وجه از طرف مسافر یا نماینده وی، به منزله مطالعه دقیق مشخصات سفر، آگاهی کامل از مفاد قرارداد، شرایط ابطال سفر و اطلاع از کلیه لوازم ضروری و شخصی مورد نیاز سفر بوده و کلیه مسئولیت های ناشی از عدم توجه به مفاد این پیوست متوجه مسافر خواهد بود.

ماده 11 : درصورتیکه مسافر به هر دلیل جدا از برنامه سفر کارگزار به گروه ملحق و یا قبل از پایان سفر از گروه جدا شود، بیمه مسافر فقط از ابتدای الحاق وی به سفر و یا تا زمان انفصال وی از سفر معتبر بوده و فقط در مدت زمان حضور وی در سفر اعمال خواهد شد و در خارج از این زمان شرکت مسئولیتی در قبال بیمه مسافر نخواهد داشت.

 شرایط و قوانین استرداد تورهای چارتر و غیر چارتر امارات متحده عربی

ماده 12 : در خصوص پرواز های چارتر،شرایط هزینه ابطال طبق مقررات شرکت هواپیمایی مربوطه اعمال خواهد شد.کارگزار موظف است در این خصوص مسافر را توجیه نماید .

ماده 13  :گشت های نوروزی شامل گشت هایی می باشد که در فاصله زمانی 25 اسفند لغایت 15 فروردین سال بعد برگزار می گردد .

تبصره 2 : در تور های چارتر به دلیل گارانتی بودن هتل و وسیله ایاب و ذهاب از قبیل پرواز یا قطار و اتوبوس و سایر وسایل نقلیه هیچ گونه وجهی به مسافر مسترد و عودت نمی گردد.

ماده 14  :در تورهای خارج از کشور در صورتی که تور بصورت سیستمی باشد (بلیت و هتل بصورت چارتر نباشد و در ایام عادی باشد ) ، در صورت انصراف کتبی مسافر تورهای خارجی از همراهی تور تا یکماه قبل پرواز معدل 20 % قیمت کل تور و از یکماه تا سه هفته قبا از پرواز معادل 30 % قیمت کل تور و از سه هفته تا 72 ساعت قبل پرواز معادل 50 % قیمت کل تور و در کمتر از 72 ساعت قبل از پرواز معادل 70 % قیمت کل تور بعنوان جریمه از کل مبلغ قرارداد کسر و مابقی وجوه به مسافر پرداخت خواهد شد .

تبصره 3 : در مورد تاخیر یا کنسلی در سفرهای هوایی، ریلی و دریایی بر اساس قوانین مربوطه عمل خواهد شد.

تبصره 4 : کارگزار موظف است تاریخ و شماره انصراف کتبی مسافر را در دفاتر رسمی خود ثبت نماید .

 تعهدات عمومی کارگزار

ماده 15 : در صورت عدم صدور ویزا ( مرفوض شدن ) از طرف دولت امارات متحده عربی به هر علت کارگزار در این خصوص هیچگونه مسئولیتی نداشته ولیکن موظف است اصل ویزای مرفوضی را به مسافران ارائه و هزینه آنرا بر اساس هر ویزای عادی و فوری از مسافر اخد نماید .

تبصره 5 : کارگزار و مسافر مکلفند در هنگام تنظیم قرارداد هماهنگی کامل را در خصوص چگونگی ارائه خدمات فوق بعمل آورند .

ماده 16 : کارگزار موظف است  نرخ و برنامه های خدمات گشت را بصورت قرارداد مکتوب به مسافر ارائه نماید .

ماده 17 : در صورتیکه برنامه ارئه شده توسط کارگزار در طول سفر عینا به اجرا گذاشته نشود مسافر مجاز است موارد را با ارائه دلایل مستدل به کارگزار موظف به جلب رضایت مسافر می باشد و در صورت بروز اختلاف رای سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری به عنوان حکم پذیرش طرفین قرار می گیرد .

ماده 18 : کارگزار موظف است بیمه کامل را در مورد مسافران اعمال نموده و در صورت بروز هرگونه حادثه ای در طول سفر می بایست بر اساس شروط بیمه تحت پوشش اقدام نماید.در این صورت کارگزاران همکاری و مساعدت لازم را بعمل خواهد آورد.

ماده 19 : در صورت ابطال پرواز موضوع این قرارداد،کارگزار مساعی خود را جهت اعزام مسافرین با اولین پرواز با توافق و رضایت مسافرین بکار گرفته لذا تغییرات احتمالی نرخ پرواز ابطال شده از سوی طرفین قابل تعدیل می باشد بدیهی است در صورت عدم تمایل مسافران به تغییر پرواز،کارگزار موظف به پرداخت وجوه دریافتی پس از کسر هزینه ویزا و هزینه هتل به مسافر می باشد.

ماده 20 : کنترل اعتبار تاریخ گذرنامه و شرایط سنی همراهان بعهده کارگزار می باشد .

ماده 21 : نماینده کارگزار توضیحات لازم در خصوص ماده 14 و تبصره های آن و نیز ماده 4 این قرارداد را به مسافر ارئه نموده است.

ماده 22 : کارگزار متعهد است که برنامه سفر و گشت مورد توافق را به طور کامل انجام داده ودر صورت وقوع هر گونه پیشامد غیر منتظره از قبیل: جنگ .شورش .اعتصاب وشرایط جوی و مشکلاتی  که از کنترل  کار گزار خارج بوده و سبب ابطال و تغییر برنامه گشت یا مسافرت شود مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود

 تعهدات مسافران تورهای امارات متحده عربی

ماده 23  :مسافر یا نماینده ایشان موظف است در هنگام ثبت نام، مشخصات فردی خود و همراهان را بطور صحیح و کامل ذکر نماید. بدیهی است هرگونه مغایرتی که در ثبت مشخصات مسافر صورت گیرد متوجه نماینده ویا مسافر بوده و کارگزار در این خصوص هیچگونه مسئولیت در ارتباط با آن مسافر نخواهد داشت.

ماده 24 : در صورتی که هر یک از مسافران موضوع این قرارداد از بازگشت به کشور درتاریخ از پیش تعیین شده در قرارداد خودداری نمایند و این امر با توجه به تعهد مسافر موجب خسارت مادی و معنوی به کارگزار را فراهم آورد امانت مورد توافق در این قرارداد ( طبق تبصره ماده4 ) را که مسافر در قبال اخذ رسید به صورت ودیعه نزد کارگزار سپرده است بعنوان خسارت ناشی از تخلف انجام تعهد منظور می گردد .

تبصره 6 : تضمین قید شده بند (4) این قرارداد معادل مبلغی می باشد که از سوی مقامات مربوطه در کشور امارت متحده تعیین می گردد به اضافه 5% (پنج درصد) از کل مبلغ جریمه جهت هزینه دفتر/شرکت خدمات مسافرتی می باشد .

ماده 25 : نوع ویزا برای مسافرین بر طبق در خواست مسافر بوده و مسافر در صورت توقف اضافی ضمن پاسخگویی به مقامات مربوطه جرائم متعلقه را نیز بایستی پرداخت نماید .

ماده 26 : مسافرین پس از بازگشت از سفر جهت دریافت مدارک سپرده شده می بایست با در دست داشتن اصل گذرنامه و تصویر صفحه مربوط به مهر ورود و خروج کشور امارات به کارگزار مراجعه نمایند.( در هنگام ترک کشور امارت دقت نمایید که مهر ورود و خروج در گذرنامه شما درج شود )

ماده 27 : مسافر و همراهان مسافر ضمن رعایت کلیه مقررات کشور امارات متحده عربی طبق قرارداد در صورت ارتکاب هر گونه تخلف و داشتن داروهای غیر مجازی که لیست آن توسط کارگزار به مسافر ارئه گردیده است.بر اساس قوانین کشور مورد بحث با آنان رفتار گردیده و جریمه های پرداخت شده توسط کارگزار پس از ارائه مستندات می بایست توسط مسافر پرداخت شود در غیر اینصورت دفتر حق پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی را خواهد داشت.ضمنا مسافرین ملزم به رعایت شئونات اسلامی در طول سفر می باشند .

ماده 28 : اگر مسافر به صورت گروهی و خانوادگی باشد در صورتیکه ویزای هر یک از مسافران مرفوض یا با تاخیر دریافت شود بقیه مسافران ملزم به استفاده از خدمات درخواستی بوده و در صورت عدم استفاده می بایست کلیه هزینه های مربوط به ابطال را براساس قرارداد پرداخت نمایند .

تبصره 7 : در خصوص بستگان درجه یک ( پدر – مادر – همسر- فرزندان مجرد ) هزینه ویزا و یک شب اقامت در هتل و جریمه ابطال بلیط دریافت می گردد .

تبصره 8 : نظر به اینکه اکثر پروازهای امارا ت متحده عربی بصورت چارتر می باشد تاریخ پرواز از نظر هماهنگی با تاریخ صدور ویزا می بایست با موافقت مسافر انجام پذیرد .

ماده 29 : مسافرمتعهد است در طول استفاده از خدمات قید شده در این قرارداد کلیه ظوابط اعلام شده از سوی کارگزار را رعایت نموده و در صورت وارد نمودن خسارت به هتل ها ، رستوران و اماکن و وسایل نقلیه شخصا " مسئول پرداخت خسارت می باشد . در صورت عدم تامین خسارت وارده کارگزار مجاز به استفاده از تضمین مسافر براساس مدارک مستند پس از کسب موافقت از سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری بعنوان حکم می باشد.

ماده 30 : چنانچه مسافر در صورت رزرو جا در پرواز یا صدور بلیط به هر علتی بدون اعلام قبلی موفق به پرواز نگردد (در مواردی همچون ممنوع الخروج بودن،بیماری،انصراف بعلت مشکلات همراهان و ...)می بایست نسبت به پرداخت هزینه ویزا و جریمه متعلق به بلیط و هزینه هتل اقدام نماید .

تبصره 9 : پرداخت کلیه عوارض خروجی بر عهده مسافر می باشد.

ماده 31 : حفظ چمدان ها ، اموال و مدارک شخصی بعهده مسافر بوده و در صورت مفقود شدن هر یک از آنها هیچ نوع مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود .

ماده 32  :رعایت شئونات اسلامی در طول سفر از سوی مسافر الزامی است .

ماده 33 : مسافر موظف است در ساعت اعلام شده در برنامه گشت شرکت نموده و در صورت عدم حضور بموقع هنگام حرکت تور شخصا " متعهد قبول مشکلات احتمالی و پرداخت هزینه های مربوطه جهت پیوستن به گروه و ادامه برنامه تور خواهد بود و کارگزار مربوطه هیچگونه مسئولیتی  در این خصوص نخواهد داشت .

ماده 34 : در صورتی که در برنامه اعم بلیت یا هتل و یا سایر خدمات افزایش نرخ حاصل گردد مسافر موظف به پرداخت مابه التفاوت می باشد.

ماده 35 : مسافر موظف است به هنگام ثبت نام 50 % هزینه کل تور را در قبال اخذ رسید پرداخت و تا یک ماه قبل از پرواز الباقی هزینه را تسویه نماید .لازم به ذکر است در تورهای چارتر به دلیل سوخت کامل جایگاه بلیت و هتل و عدم استرداد  100 % هزینه تور در زمان عقد قرارداد از مسافر دریافت می گردد .

تبصره 10 : صدور بلیت طفل یا خردسال با تایید نماینده مسافر بوده و درصورت عدم ارائه صحیح اطلاعات شناسایی بروز هرگونه مشکلی ،نماینده مسافر شخصا " مسئول خواهد بود

ماده 36 : در صورتیکه مسافر به هر دلیل برای سایر مسافرین یا سرپرست گروه یا راهنمایان محلی و کلا " کسانی که در اجرای گشت نقش داشته باشند مزاحمتی ایجاد نماید و یا مرتکب اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران و یا کشور مربوطه گردد ، سرپرست گروه موظف است برحسب مورد تصمیم لازم را درخصوص مسافر خاطی اخذ نموده و مراتبط را جهت ضبط موضوع به کارگزار مجری گزارش نماید .

ماده 37 : مسافر متعهد است در طول استفاده از خدمات قید شده در این قرارداد کلیه ضوابط اعلام شده از سوی کارگزار را رعایت و در صورت وارد نمودن خسارت به هتل ها ، رستوران ها ، اماکن و وسایل نقلیه شخصا " مسئول پرداخت خسارت می باشد و در صورت عدم تامین خسارت وارده ، کاگزار مجاز به استفاده از تضمین مسافر براساس مدارک مستند پس از کسب موافقت از سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری بعنوان حکم می باشد .

رسیدگی های سازمان

ماده 38 : در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین قرارداد سازمان میراث ، صنایع دستی و کردشگری مرجع مورد رسیدگی و حکم بوده و آرای صادره مورد توافق طرفین خواهد بود .

 این قرارداد در 2 نسخه مشتمل و 38 ماده و 10 تبصره  که هر کدام حکم واحد را دارد تنظیم و براساس مواد 10،221،230 قانون مدنی بوده که برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع می باشد.یک نسخع این قرارداد تحویل مسافر و یک نسخه دیگر نزد کارگزار خواهد بود.

واحد قراردادها-امور اداری و روابط عمومی