ایرونا سیر برگذار کننده انواع تور های داخلی (تور مشهد و ... )

09198014097
02166320673
09194931590
02166320674
09194931580
02166758500
تورها
  1. ایرونا سیر
  2. تور ها
  3. تور داخلی
  4. تور مشهد

تور مشهد

تور لحظه آخری و ارزان از مبادی تهران، اصفهان، تبریز، کرمانشاه، یزد، رشت و شیراز - اقامت در بهترین هتل ها و هتل آپارتمان های نزدیک حرم مطهر می باشد. تمامی تورها به یکی از روش های تور هوایی، تور زمینی یا ریلی(قطار) و تور ترکیبی اجرا می شوند. که شامل تورهای لحظه آخری ، تورهای لوکس و تورهای ارزان می شوند. برای اطلاعات بیشتر با شماره های ما تماس بگیرید هم چنین برای مشاهده سایر تورهای داخلی و خارجی از منوی وب سایت ایرونا سیر استفاده نمایید.

تور مشهد نوروز 97 با قطار
تور مشهد نوروز 97 با قطار
قیمت از ریال
تور مشهد نوروز 97 با قطار
قیمت از ریال

مدت اقامت : 3 شب

تاریخ رفت : 1396/12/27

نوع سفر : قطار چهارتخته

بیشتر
تور مشهد نوروز 97 با هواپیما
تور مشهد نوروز 97 با هواپیما
قیمت از ریال
تور مشهد نوروز 97 با هواپیما
قیمت از ریال

مدت اقامت : 3 شب

تاریخ رفت : 1396/12/27

نوع سفر : پرواز چارتر

بیشتر
تور مشهد با قطار
تور مشهد با قطار
قیمت از 2500000 ریال
تور مشهد با قطار
قیمت از 2500000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 96/09/01

نوع سفر : قطار چهارتخته

بیشتر
تور مشهد با هواپیما
تور مشهد با هواپیما
قیمت از 3350000 ریال
تور مشهد با هواپیما
قیمت از 3350000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 96/09/01

نوع سفر : پرواز چارتر

بیشتر
تور مشهد با قطار+هواپیما
تور مشهد با قطار+هواپیما
قیمت از 2550000 ریال
تور مشهد با قطار+هواپیما
قیمت از 2550000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 96/09/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد از اصفهان با قطار
تور مشهد از اصفهان با قطار
قیمت از 2850000 ریال
تور مشهد از اصفهان با قطار
قیمت از 2850000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 96/09/01

نوع سفر : قطار چهارتخته

بیشتر
تور مشهد از اصفهان با قطار+هواپیما
تور مشهد از اصفهان با قطار+هواپیما
قیمت از 3200000 ریال
تور مشهد از اصفهان با قطار+هواپیما
قیمت از 3200000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 96/09/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد از اصفهان با هواپیما
تور مشهد از اصفهان با هواپیما
قیمت از 3800000 ریال
تور مشهد از اصفهان با هواپیما
قیمت از 3800000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 96/09/01

نوع سفر : پرواز چارتر

بیشتر
تور مشهد از شیراز با قطار
تور مشهد از شیراز با قطار
قیمت از 2850000 ریال
تور مشهد از شیراز با قطار
قیمت از 2850000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 96/09/01

نوع سفر : قطار چهار تخته

بیشتر
تور مشهد از تبریز با قطار
تور مشهد از تبریز با قطار
قیمت از 3050000 ریال
تور مشهد از تبریز با قطار
قیمت از 3050000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 96/09/01

نوع سفر : قطار چهارتخته

بیشتر
تور مشهد از یزد با قطار
تور مشهد از یزد با قطار
قیمت از 3200000 ریال
تور مشهد از یزد با قطار
قیمت از 3200000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 96/09/01

نوع سفر : قطار چهارتخته

بیشتر
تور مشهد از اهواز با قطار
تور مشهد از اهواز با قطار
قیمت از 2960000 ریال
تور مشهد از اهواز با قطار
قیمت از 2960000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 96/09/01

نوع سفر : قطار شش تخته

بیشتر
تور مشهد از زنجان با قطار
تور مشهد از زنجان با قطار
قیمت از 2770000 ریال
تور مشهد از زنجان با قطار
قیمت از 2770000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 96/09/01

نوع سفر : قطار چهارتخته

بیشتر
تور مشهد از کرمان با قطار
تور مشهد از کرمان با قطار
قیمت از 2700000 ریال
تور مشهد از کرمان با قطار
قیمت از 2700000 ریال

مدت اقامت : 3 شب

تاریخ رفت : 96/09/01

نوع سفر : قطار شش تخته

بیشتر
تور مشهد از بندرعباس با قطار
تور مشهد از بندرعباس با قطار
قیمت از 3700000 ریال
تور مشهد از بندرعباس با قطار
قیمت از 3700000 ریال

مدت اقامت : 3 شب

تاریخ رفت : 96/09/01

نوع سفر : قطار چهارتخته

بیشتر
تور مشهد از ساری با قطار
تور مشهد از ساری با قطار
قیمت از 2450000 ریال
تور مشهد از ساری با قطار
قیمت از 2450000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 96/09/01

نوع سفر : قطار شش تخته

بیشتر
تور مشهد از اراک با قطار
تور مشهد از اراک با قطار
قیمت از 2800000 ریال
تور مشهد از اراک با قطار
قیمت از 2800000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 96/09/01

نوع سفر : قطار چهارتخته

بیشتر
تور مشهد از شیراز با قطار+هواپیما
تور مشهد از شیراز با قطار+هواپیما
قیمت از 3270000 ریال
تور مشهد از شیراز با قطار+هواپیما
قیمت از 3270000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 96/09/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد از تبریز با قطار+هواپیما
تور مشهد از تبریز با قطار+هواپیما
قیمت از 4100000 ریال
تور مشهد از تبریز با قطار+هواپیما
قیمت از 4100000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 96/09/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد با قطار
تور مشهد با قطار
قیمت از 2100000 ریال
تور مشهد با قطار
قیمت از 2100000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 96/09/01

نوع سفر : قطار شش تخته

بیشتر
تور مشهد از یزد با قطار+هواپیما
تور مشهد از یزد با قطار+هواپیما
قیمت از 3800000 ریال
تور مشهد از یزد با قطار+هواپیما
قیمت از 3800000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 96/09/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد از اهواز با قطار+هواپیما
تور مشهد از اهواز با قطار+هواپیما
قیمت از 3950000 ریال
تور مشهد از اهواز با قطار+هواپیما
قیمت از 3950000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 96/09/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد از زنجان با قطار+هواپیما
تور مشهد از زنجان با قطار+هواپیما
قیمت از 4150000 ریال
تور مشهد از زنجان با قطار+هواپیما
قیمت از 4150000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 96/09/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد از کرمان با قطار+هواپیما
تور مشهد از کرمان با قطار+هواپیما
قیمت از 3250000 ریال
تور مشهد از کرمان با قطار+هواپیما
قیمت از 3250000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 96/09/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد از بندرعباس با قطار+هواپیما
تور مشهد از بندرعباس با قطار+هواپیما
قیمت از 4250000 ریال
تور مشهد از بندرعباس با قطار+هواپیما
قیمت از 4250000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 96/09/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد از ساری با قطار+هواپیما
تور مشهد از ساری با قطار+هواپیما
قیمت از 3000000 ریال
تور مشهد از ساری با قطار+هواپیما
قیمت از 3000000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 96/09/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد از اراک با قطار+هواپیما
تور مشهد از اراک با قطار+هواپیما
قیمت از 3000000 ریال
تور مشهد از اراک با قطار+هواپیما
قیمت از 3000000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 00/00/00

نوع سفر : فاقد پرواز

بیشتر
تور مشهد از شیراز با هواپیما
تور مشهد از شیراز با هواپیما
قیمت از 3700000 ریال
تور مشهد از شیراز با هواپیما
قیمت از 3700000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 96/09/01

نوع سفر : پرواز چارتر

بیشتر
تور مشهد از تبریز با هواپیما
تور مشهد از تبریز با هواپیما
قیمت از 4900000 ریال
تور مشهد از تبریز با هواپیما
قیمت از 4900000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 96/09/01

نوع سفر : پرواز چارتر

بیشتر
تور مشهد از یزد با هواپیما
تور مشهد از یزد با هواپیما
قیمت از 4550000 ریال
تور مشهد از یزد با هواپیما
قیمت از 4550000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 96/09/01

نوع سفر : پرواز چارتر

بیشتر
تور مشهد از اهواز با هواپیما
تور مشهد از اهواز با هواپیما
قیمت از 4700000 ریال
تور مشهد از اهواز با هواپیما
قیمت از 4700000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 96/09/01

نوع سفر : پرواز چارتر

بیشتر
تور مشهد از زنجان با هواپیما
تور مشهد از زنجان با هواپیما
قیمت از 6100000 ریال
تور مشهد از زنجان با هواپیما
قیمت از 6100000 ریال

مدت اقامت : 3 شب

تاریخ رفت : 96/09/01

نوع سفر : پرواز چارتر

بیشتر
تور مشهد از کرمان با هواپیما
تور مشهد از کرمان با هواپیما
قیمت از 4300000 ریال
تور مشهد از کرمان با هواپیما
قیمت از 4300000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 96/09/01

نوع سفر : پرواز چارتر

بیشتر
تور مشهد از بندرعباس با هواپیما
تور مشهد از بندرعباس با هواپیما
قیمت از 5200000 ریال
تور مشهد از بندرعباس با هواپیما
قیمت از 5200000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 96/09/01

نوع سفر : پرواز چارتر

بیشتر
تور مشهد از ساری با هواپیما
تور مشهد از ساری با هواپیما
قیمت از 3700000 ریال
تور مشهد از ساری با هواپیما
قیمت از 3700000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 96/09/01

نوع سفر : پرواز چارتر

بیشتر
تور مشهد از اراک با هواپیما
تور مشهد از اراک با هواپیما
قیمت از 3700000 ریال
تور مشهد از اراک با هواپیما
قیمت از 3700000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 96/09/01

نوع سفر : فاقد پرواز

بیشتر
اطلاعات و موقعیت شهری

تور شامل چه چیزهایی میباشد؟
عموما شامل بلیط هواپیما رفت و برگشت, اقامت در هتل , استقبال فرودگاهی , صبحانه به صورت بوفه و تخفیفات گردشگری می باشد. به صورت خاص برخی هتل ها تور را با نهار عرضه می کنند . برخی هتل ها نیز ترانسفر برگشت دارند.

آیا امکان کنسلی وجود دارد؟
اگر پرواز به صورت سیستمی باشد امکان کنسلی پرواز وجود دارد البته با درصد جریمه. اگر پرواز به صورت چارتر باشد امکان کنسلی وجود ندارد و پرواز سوخت کامل می شود. کنسلی هتل هم به شرط فروش مبلغ با درصد جریمه بازگردانده می شود.

آیا امکان کنسلی وجود دارد؟
اگر پرواز به صورت سیستمی باشد امکان کنسلی پرواز وجود دارد البته با درصد جریمه. اگر پرواز به صورت چارتر باشد امکان کنسلی وجود ندارد و پرواز سوخت کامل می شود. کنسلی هتل هم به شرط فروش مبلغ با درصد جریمه بازگردانده می شود.

نرخ تور مشهد برای رده های سنی مختلف چگونه است؟
برای افراد بالا ی 5 سال تور , کامل محسوب می شود یعنی شامل پرواز و هتل. برای افراد بین 2 تا 5 سال فقط هزینه پرواز محسوب می گردد. برای افراد زیر 2 سال هزینه بین 80/000 تا 100/000 تومان به عنوان بیمه پرواز استرداد می گردد.

شهر مشهد
مشهد کلان‌شهری در شمال شرقی ایران و مرکز استان خراسان رضوی است. این شهر در زمان افشاریان،پایتخت ایران بود. مشهد با ۳۵۱ کیلومتر مربع مساحت، دومین شهر پهناور ایران بعد از تهران است. براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ این شهر با ۳٬۰۰۱٬۱۸۴ تن جمعیت، دومین شهر پرجمعیت ایران پس از تهران است. این شهر به واسطهٔ وجود حرم علی بن موسی الرضا، هشتمین امام مذهبشیعه، سالانه پذیرای بیش از ۲۷ میلیون زائر از داخل و دو میلیون زائر از خارج از کشور است.

شهر مشهد در حوزهٔ رودخانهٔ کشف‌رود و در دشت مشهد بین کوه‌های هزارمسجد و بینالود گسترده شده‌است. بیشینهٔ ارتفاع شهر مشهد ۱۱۵۰ متر و کمینهٔ آن ۹۵۰ متر است. شهر مشهد دارای آب و هوای متغیر، اما معتدل و متمایل به سرد و خشک است و از تابستان‌های گرم و خشک و زمستان‌های سرد و مرطوب برخوردار است. بیشینهٔ درجه حرارت در تابستان‌ها ۴۳ درجه بالای صفر و کمینهٔ آن در زمستان‌ها ۲۳ درجه زیر صفر است.

مشهد دارای ۱۳ منطقهٔ شهرداری است و شهردار آن، توسط شورای شهر ۱۵ نفره انتخاب می‌شود. این شهر دارای یک فرودگاه بین‌المللی، یک ایستگاه راه‌آهن و سه پایانه است که ارتباط آن با شهرهای دیگر را ممکن می‌سازد. حمل و نقل داخلی مشهد، توسط سامانهٔ تاکسی‌رانی و اتوبوس‌رانی و قطار شهری انجام می‌شود. اقتصاد مشهد متکی به گردشگری مذهبی با تمرکز بر حرم امام رضا است. در کنار آن، وجود مراکز تجاری بزرگ و امکانات پزشکی قابل توجه، موجب رونق گردشگری تفریحی و گردشگری سلامت در این شهر نیز شده‌است.

بیش از ۹۳٪ مردم مشهد فارسی‌زبان هستند. تراکم جمعیت در مشهد بیش از نه هزار تن در هر کیلومتر مربع است. این شهر در سال ۱۳۸۸ رسماً به عنوان «پایتخت معنوی ایران» انتخاب شد. هم‌چنین مشهد به عنوان «پایتخت فرهنگ اسلامی» در سال ۲۰۱۷ برگزیده شده‌است. اطلاعات بیشتر...

گردشگری و جاذبه های شهر مشهد در یک نگاه
شهر مشهد خارج از مباحث زیارتی و مذهبی همراه از مناطق و اماکن دیدنی زیادی برخوردار می باشد که در نوع خود جالب و زیبا می باشد . مشهد را از لحاظ دیدنی ها به عنوان یکی از شهرهای صاحب نام و مهم تلقی کرد که تعدادی از این دیدنی ها را به شما معرفی خواهیم کرد و بزودی بصورت مفصل به این دیدنی ها خواهیم پرداخت ..از جمله اماکن و دیئنی های مشهد عبارتند از : آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی ، موزه آرامگاه نادری ،آرامگاه بقعه پیرپالاندوز ، گنبد هارونیه ، باغ وحش وکیل آباد ، پارک کوهسنگی ، منطقه ییلاقی طرقبه ، امامزاده سید محمد ( گنبد خشتی ) ، مجتمع خرید الماس شرق ، مجتمع تجاری آلتون ، مرکز خرید بازار رضا ، مرکز خردید پروما ، مجتمع تجاری زیست خاور ، روستایی ییلاقی جاغرق ، روستای تاریخی پاژ ، منطقه ییلاقی شاندیز ، سرزمین موجهای آبی ، پارک آبی ایرانیان ، پارک ملت ، باغ پرندگان مشهد ، پارک طبیعی هفت هوز(دره هفت هوز) ، موزه نان مشهد ، باغ گیاه شناسی مشهد ، پارک علمی پروفسور بازیما ، بند گلستان ، غار مغان ، غار دره آل ، آرامگاه خواجه ربیع ، غار هندل آباد ، باغ ملی ، سد کلات ، بند نادری ، مسجد گوهر شاد ، میل اخنگان ، موزه قرآن ، موزه سکه آستان قدس ، آتشکده چهارطاقی ، پل شاهی و ...

اماکن دیدنی مشهد

خرید سوغات در شهر مشهد
سنگ های زینتی، سجاده، سوهان، ساغری، سفره صلوات ، سبدهای حصیری و سنگ فیروزه از جمله صنایع دستی و سوغات خراسان رضوی است که توشه گردشگران را زینت می بخشد.سال ها است که هنرمندان خراسانی ذوق و سلیقه خود را با عناصر بر گرفته از طبیعت آمیخته و گنجینه‌ای از فرهنگ و تمدن خلق کرده اند که هر گردشگری را برای خرید و سوغاتی به وجد می آورد.زعفران یا طلای سرخ، انواع فرش و گلیم، محصولات ابریشمی، نمد، پیکره‌های سنگی، سنگ فیروزه و بسیاری از محصولات دیگر از جمله گیوه، چاروق، انواع مهر و تسبیح و بافته های مربوط به نشانه‌ها و پرچم های مذهبی از معروفترین سوغات و هدایای سرزمین خورشید است.بسیاری از مسافران و زائرانی که تاکنون به خراسان رضوی سفر کرده اند بدون شک خاطره نقش و ترکیب فرش های کاشمر، زینت آلات فیروزه و عقیق نیشابور، مصنوعات سنگی مشهد، کلوچه زنجبیلی و گیاهان دارویی سبزوار، زعفران تربت حیدریه، ساغری و پوستین قوچان و قالی و قالیچه تربت جام را به یاد دارند.کشمش و چادر شب کاشمر، زیره و خربزه تایباد، عسل چناران، گیوه و انار برداسکن، قروت و محصولات لبنی درگز همگی از جمله تولیداتی است که خرید آنها به شیرینی خاطرات سفر زائران و گردشگران می افزاید.