ایرونا سیر برگذار کننده انواع تور های داخلی (تور مشهد و ... )

09198014097
02166320673
09194931590
02166320674
09194931580
02166758500
منو
تورها
  1. ایرونا سیر
  2. تور ها
  3. تور داخلی
  4. تور مشهد

تور مشهد

به قسمت اجرای تور مشهد ایرونا خوش آمدید .

لازم به ذکر است که اجرای تورهای مشهد این گالری صرفا" از یک مبدا نبوده و شروع تور از مبادی خروجی چون اصفهان ، شیراز ، تبریز ، یزد ، اهواز ، زنجان ، کرمان ، بندرعباس ، ساری و اراک در حال اجرا می باشد ، چنانچه شما همسفر محترم تمایل به اجرای تور از سایر مسیرها را دارید یا درباره تورهای این مجموعه سوالی دارید با ما تماس حاصل فرمایید .

پیشاپیش امیدواریم بتوانیم خدمتگذارانی صادق و توانا برای آن حضرت و پیروانش باشیم .


لیست بهترین تور های مشهد ایرونا سیر:

مشاهده لیست تور مشهد زمینی

مشاهده لیست تور مشهد هوایی

مشاهده لیست تور مشهد ترکیبی

مشاهده لیست هتل های مشهد

 

تور مشهد با قطار

تور مشهد با قطار

قیمت از 2520000 ریال

تور مشهد با قطار

قیمت از 2520000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/02/01

نوع سفر : قطار چهارتخته

بیشتر
تور مشهد با هواپیما

تور مشهد با هواپیما

قیمت از 3920000 ریال

تور مشهد با هواپیما

قیمت از 3920000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/02/01

نوع سفر : پرواز چارتر متغییر

بیشتر
تور مشهد با قطار+هواپیما

تور مشهد با قطار+هواپیما

قیمت از 3220000 ریال

تور مشهد با قطار+هواپیما

قیمت از 3220000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/02/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد از اصفهان با قطار

تور مشهد از اصفهان با قطار

قیمت از 3530000 ریال

تور مشهد از اصفهان با قطار

قیمت از 3530000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/02/01

نوع سفر : قطار چهارتخته

بیشتر
تور مشهد از اصفهان با قطار+هواپیما

تور مشهد از اصفهان با قطار+هواپیما

قیمت از 4200000 ریال

تور مشهد از اصفهان با قطار+هواپیما

قیمت از 4200000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/02/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد از اصفهان با هواپیما

تور مشهد از اصفهان با هواپیما

قیمت از 4870000 ریال

تور مشهد از اصفهان با هواپیما

قیمت از 4870000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/02/01

نوع سفر : پرواز چارتر متغییر

بیشتر
تور مشهد از شیراز با قطار

تور مشهد از شیراز با قطار

قیمت از 3690000 ریال

تور مشهد از شیراز با قطار

قیمت از 3690000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/02/01

نوع سفر : قطار چهار تخته

بیشتر
تور مشهد از تبریز با قطار

تور مشهد از تبریز با قطار

قیمت از 2750000 ریال

تور مشهد از تبریز با قطار

قیمت از 2750000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/02/01

نوع سفر : قطار شش تخته

بیشتر
تور مشهد از یزد با قطار

تور مشهد از یزد با قطار

قیمت از 3290000 ریال

تور مشهد از یزد با قطار

قیمت از 3290000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/02/01

نوع سفر : قطار چهارتخته

بیشتر
تور مشهد از اهواز با قطار

تور مشهد از اهواز با قطار

قیمت از 2840000 ریال

تور مشهد از اهواز با قطار

قیمت از 2840000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/02/01

نوع سفر : قطار شش تخته

بیشتر
تور مشهد از زنجان با قطار

تور مشهد از زنجان با قطار

قیمت از 3120000 ریال

تور مشهد از زنجان با قطار

قیمت از 3120000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/02/01

نوع سفر : قطار چهارتخته

بیشتر
تور مشهد از کرمان با قطار

تور مشهد از کرمان با قطار

قیمت از 2820000 ریال

تور مشهد از کرمان با قطار

قیمت از 2820000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/02/01

نوع سفر : قطار شش تخته

بیشتر
تور مشهد از بندرعباس با قطار

تور مشهد از بندرعباس با قطار

قیمت از 3450000 ریال

تور مشهد از بندرعباس با قطار

قیمت از 3450000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/02/01

نوع سفر : قطار چهارتخته

بیشتر
تور مشهد از ساری با قطار

تور مشهد از ساری با قطار

قیمت از 2790000 ریال

تور مشهد از ساری با قطار

قیمت از 2790000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/02/01

نوع سفر : قطار شش تخته

بیشتر
تور مشهد از اراک با قطار

تور مشهد از اراک با قطار

قیمت از 2530000 ریال

تور مشهد از اراک با قطار

قیمت از 2530000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/02/01

نوع سفر : قطار شش تخته

بیشتر
تور مشهد از شیراز با قطار+هواپیما

تور مشهد از شیراز با قطار+هواپیما

قیمت از 4130000 ریال

تور مشهد از شیراز با قطار+هواپیما

قیمت از 4130000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/02/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد از تبریز با قطار+هواپیما

تور مشهد از تبریز با قطار+هواپیما

قیمت از 4240000 ریال

تور مشهد از تبریز با قطار+هواپیما

قیمت از 4240000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/02/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد با قطار

تور مشهد با قطار

قیمت از 2120000 ریال

تور مشهد با قطار

قیمت از 2120000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/02/01

نوع سفر : قطار شش تخته

بیشتر
تور مشهد از یزد با قطار+هواپیما

تور مشهد از یزد با قطار+هواپیما

قیمت از 4160000 ریال

تور مشهد از یزد با قطار+هواپیما

قیمت از 4160000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/02/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد از اهواز با قطار+هواپیما

تور مشهد از اهواز با قطار+هواپیما

قیمت از 3970000 ریال

تور مشهد از اهواز با قطار+هواپیما

قیمت از 3970000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/02/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد از زنجان با قطار+هواپیما

تور مشهد از زنجان با قطار+هواپیما

قیمت از 720000 ریال

تور مشهد از زنجان با قطار+هواپیما

قیمت از 720000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/02/01

نوع سفر : فاقد پرواز

بیشتر
تور مشهد از کرمان با قطار+هواپیما

تور مشهد از کرمان با قطار+هواپیما

قیمت از 3870000 ریال

تور مشهد از کرمان با قطار+هواپیما

قیمت از 3870000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/02/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد از بندرعباس با قطار+هواپیما

تور مشهد از بندرعباس با قطار+هواپیما

قیمت از 4240000 ریال

تور مشهد از بندرعباس با قطار+هواپیما

قیمت از 4240000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/02/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد از ساری با قطار+هواپیما

تور مشهد از ساری با قطار+هواپیما

قیمت از 3840000 ریال

تور مشهد از ساری با قطار+هواپیما

قیمت از 3840000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/02/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد از اراک با قطار+هواپیما

تور مشهد از اراک با قطار+هواپیما

قیمت از 4430000 ریال

تور مشهد از اراک با قطار+هواپیما

قیمت از 4430000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/02/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد از شیراز با هواپیما

تور مشهد از شیراز با هواپیما

قیمت از 4570000 ریال

تور مشهد از شیراز با هواپیما

قیمت از 4570000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/02/01

نوع سفر : پرواز چارتر متغییر

بیشتر
تور مشهد از تبریز با هواپیما

تور مشهد از تبریز با هواپیما

قیمت از 5720000 ریال

تور مشهد از تبریز با هواپیما

قیمت از 5720000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/02/01

نوع سفر : پرواز چارتر متغییر

بیشتر
تور مشهد از یزد با هواپیما

تور مشهد از یزد با هواپیما

قیمت از 5020000 ریال

تور مشهد از یزد با هواپیما

قیمت از 5020000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/02/01

نوع سفر : پرواز چارتر یا سیستم

بیشتر
تور مشهد از اهواز با هواپیما

تور مشهد از اهواز با هواپیما

قیمت از 5070000 ریال

تور مشهد از اهواز با هواپیما

قیمت از 5070000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/02/01

نوع سفر : پرواز چارتر متغییر

بیشتر
تور مشهد از زنجان با هواپیما

تور مشهد از زنجان با هواپیما

قیمت از 720000 ریال

تور مشهد از زنجان با هواپیما

قیمت از 720000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/02/01

نوع سفر : فاقد پرواز

بیشتر
تور مشهد از کرمان با هواپیما

تور مشهد از کرمان با هواپیما

قیمت از 4920000 ریال

تور مشهد از کرمان با هواپیما

قیمت از 4920000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/02/01

نوع سفر : پرواز چارتر متغییر

بیشتر
تور مشهد از بندرعباس با هواپیما

تور مشهد از بندرعباس با هواپیما

قیمت از 5020000 ریال

تور مشهد از بندرعباس با هواپیما

قیمت از 5020000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/02/01

نوع سفر : پرواز چارتر متغییر

بیشتر
تور مشهد از ساری با هواپیما

تور مشهد از ساری با هواپیما

قیمت از 4870000 ریال

تور مشهد از ساری با هواپیما

قیمت از 4870000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/02/01

نوع سفر : پرواز چارتر متغییر

بیشتر
تور مشهد از اراک با هواپیما

تور مشهد از اراک با هواپیما

قیمت از 6680000 ریال

تور مشهد از اراک با هواپیما

قیمت از 6680000 ریال

مدت اقامت : 3 شب

تاریخ رفت : 97/02/01

نوع سفر : پرواز سیستمی متغییر

بیشتر
اطلاعات و موقعیت شهری

مشهد شهری برای شروع

شاید براتون جالب باشه که چرا همه آژانس های مسافرتی بیش از هر مسیری در اجرای روند توسعه خدمات خودشون روی مشهد سرمایه گذاری ویژه ای انجام میدن و این شهر رو با دید بیشتری نگاه و رصد میکنند . مشهد شهری که در جغرافیای ما درخور اتفاقات زیادی بوده امروزه از فضای اقتصادی زیادی برخوردار هست این مورد از هیچکسی پوشیده نیست چرا که بواسطه اولین و مهمترین اونها میشه به وجود حضور هشتمین اختر آسمان امامت و ولایت حضرت رضا (ع) نام برد که سالانه بصورت تقریبی 27 میلیون از ارادتمندان این حضرت به این شهر میان تا بتونن ذلف گره بزنن و تمدید پیمان کنند و مورد دوم که بازهم به وجود حضرت ارتباط داره ، پایتخت فرهنگی جهان اسلام هستش که این شهر و بین تمام شهرهای زیارتی دنیا و مسلمانان متمایز کرده . خیلی واضح هستش با توجه به اشاره به همین دو مورد مدیران و مسئولین باید فکر ی میکردند تا این حجم از مسافر و فضای اقتصادی به فرصتی مفید برای کسب و کار و همچنین ارائه میهمان نوازی ایرانی باشه ، ساخت پروژه های عمرانی از شهر سازی گرفته تا گردشگری و فرهنگی در سال های اخیر کمک بسزایی در بالا بردن سطح و توقعات زائران و گردشگران این شهر شده است حالا کافیه تا شما مخاطب من کمی به متن دقت کنید، تو شهر ی که سالانه 27 میلیون ورودی مسافر داره آیا شما به عنوان یه شخص عادی کسب و کاری رو تولید کنید و روانه بازار در این شهر کنید دست پر بر نمی گردید؟ چه برسه به ما که تو قلب همین صنعت فعالیت می کنیم .

چرا تور مشهد؟

خیلی منطقی هستش که یکم از دیدگاه مدیریتی بهش نگاه کنیم و با توجه به تامین نیازهای مسافران و پیدا کردن بازارها و نیازهای هدف مشهد را در زنجیره فروش خودمون داشته باشیم ، از نظر ما یعنی درواقع شرکت ایرونا، مشهد برای ما دو برابر سایر مسیر های فروش سودمند هستش ، چرا که هم در ثواب فراهم آوردن و خدمات به زائران حضرت سهیم هستیم و هم از فضای حاصل از فروش صنعت خدمون یعنی گردشگری که اعم از بلیت ، هتل یا تور مشهد هست . از طرفی باید به این مورد هم اشاره کرد که تقریبا تمامی مسافران و زائرانی که به شهر مشهد سفر می کنند چه بصورت سفر زیارتی و چه به صورت سفر سیاحتی یا طبیعت گردی با رضایت بالای 85 درصد به شهر خودشون برمی گردند چرا که باید بدونید که بدلیل حجم زیاد مسافران ساخت هتل های مختلف با درجه های نیاز و دسترسی به پیشرفته ترین امکانات روز دنیا این شهر اولین شهر پیشرفته در صنعت هتلداری ایران محسوب میشه و ازین رو با تمام ذهنیت شما و با هر درجه و قیمتی که با بضاعت شما سازگار باشه هتل و مجموعه اقامتی وجود داره خب وقتی شما به اندازه بوجه ای که تمایل دارید خرج کنید میتونید به یه سفری که دوست دارید برید ،قطعا این کار و میکنید . با کمی تامل به توضیحات ما و یک نتیجه گیری کوچک عنوان مشهد شهری برای شروع برای شما قابل مفهوم تر خواهد شد

استاندارد در تور از دیدگاه ایرونا

تور ؛ این واژه سه حرفی که هنوز هم بعضی از همسفران و همکاران ما از صرف و تعریف و در کل اجزای تشکیل دهنده آن عاجز هستند. سالها پیش عموما مسافرت به صورت سنتی و غیر حرفه ای انجام می شد . یعنی شما تصمیم به سفر می گرفتید و بوسیله خودروی شخصی به جایی که مد نظر بود میرفتید بعد طی مسافتی طولانی رانندگی و خستگی راه تازه باید به دنبال جایی برای استراحت یا محل اقامت خود می گشتید تا به معیار مد نظر خود برسید بعد از کلی جتسجو و حل شده این مسائل تهیه غذا و پیدا کردن اماکن دیدنی جدید در آن شهر برایتان طعم سفر را به یک کار سخت و خسته کننده تبدیل میکرد

البته در این بین بعضی از دفاتر یا افراد هم بصورت غیر قانونی و بدون داشتن دانش فنی در این زمینه اقدام به اجرای کاروان های سیاحتی و زیارتی می کردند که یا فاقد کیفیت لازم بوده و یا اگر هم خوب بوده پشتیبانی و حمایت لازم در مواقع نیاز از مسافر نمیشد ، بطور مثال اگر در سفری زمینی با وسیله نقلیه مشکلی برای یکی از مسافران بوجود می آمد باید با مسئولیت خودتان پیگیر موضوع می شدید چرا که شخص مجری یا به نوعی مدیر کاروان نه صلاحیت رسیدگی به این موضوع را داشته و نه قابلیت انجام این مورد را ، اما امروزه و با توجه به پیشرفت صنعت دیگر واسطه ها توان مقابله با شرکت های خدمات مسافرتی را ندارند بلکه به نوعی یا با این شرکت ها همکاری میکنند یا بطور کل ازین سیستم خارج شده اند چون نمی توانند مسئولیت تور را گردن بگیرند

شرکت ایرونا در راستای اجرای تورهای خود اصول و استاندارد هایی را تعریف کرده که برخی از آنها را براتون توضیح میدیم ؛ ؛ ما برای اینکه یه سفر به هر مقصدی که مد نظر شماست مثلا تور مشهد : ابتدا به شناسایی مقصد می پردازیم ، مسیرهای اجرای تور از قبیل تور زمینی ، هوایی ، ترکیبی ، خدمات اتاق و ذخیره مکان ، پذیرایی و وعده های غذایی ، ایاب ذهاب و گشتهای مورد نیاز شما و در آخر بیمه مسئولیت مدنی در تمام مدت سفر ما بر این باور هستیم شمابرای خارج شدن از فضای کنونی خود به آرامش نیاز دارید و این آرامش فرقی نمیکند با چه بضاعتی ، باید به هر ترتیبی شده به بهترین شکل ممکن در معیار خود محقق گردد و به همین دلیل سبب شده شرکت ایرونا با گذشت بیش از یک دهه قدمت تنها آژنس ارائه دهنده خدمات گردشگری باشد که تا به امروز دارای رضایت 100 % همسفران خود باشد .

تعریف تور مشهد

همانطور که در بالا گفته شد بطور کلی تور مشهد در ایرونا به سه صورت اجرا میشود تور زمینی ، تور هوایی ، تور ترکیبی اجزای تشکیل دهنده این تورها بلیت رفت و برگشت می باشد که به صورت ریلی ، آسفالته یا جاده ای ، هوایی می باشد ، اقامت در هتل که بطور کامل ما با بیش از 170 هتل طرف قرارداد و بازدید های سه ماهه در حال حاضر از تمامی هتل ها توانسته ایم مجموعه ای بی نظیر فراهم کنیم ، پذیرایی در هتل هم که بصورت منو های مختلف انتخابی و بوفه می باشد ، وسیله ایاب و ذهاب جهت استقبال از مسافران هنگام ورود و بدرقه هنگام بازگشت و اجرای گشت های داخلی نیم روزه متنوع ، بیمه مسئولیت مدنی مسافرت طبق سقف تعریف شده سازمانی از تنظیم کردن موارد خط بالا و زمان بندی مناسب ، تورهایی خلق و اجرا کرده ایم که تا به امروز در نوع خود بی نظیر بوده اند و این فقط یک ایده نبوده بلکه هدفی قاطع در راستای اجرای دانش و تجربه مجموعه ایرونا در صنعت گردشگری و رضایت همسفرانمان می باشد