ایرونا سیر برگذار کننده انواع تور های داخلی (تور مشهد و ... )

09198014097
02166320673
09194931590
02166320674
09194931580
02166758500
منو
تورها
  1. ایرونا سیر
  2. تور ها
  3. تور داخلی
  4. تور مشهد

تور مشهد

آژانس ایرونا سیر افتخار داردبهترین تورهای مشهد  را با نازل ترین قیمت آن طور که شایسته شما زائرین محترم باشد را  ارائه کند.

امیدواریم تا لحظه ای که پیش ما هستید بتوانیم اطلاعات مفیدی در اختیارتون بذاریم .ما در این قسمت ، تورها را به سه دسته تور زمینی ، تور هوایی و تور ترکیبی دسته بندی کردیم تا شما همسفر محترم در صورت نیاز به هر کدوم کافیست روی گزینه بیشتر هر تور کلیک کنید و از پکیج مورد نظر استفاده کنید .

تور مشهد تولد امام رضا هوایی

تور مشهد تولد امام رضا هوایی

قیمت از 6600000 ریال

تور مشهد تولد امام رضا هوایی

قیمت از 6600000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 1397/05/02

نوع سفر : بوئینگ - ایرباس

بیشتر
تور مشهد ولادت امام رضا ترکیبی

تور مشهد ولادت امام رضا ترکیبی

قیمت از 5600000 ریال

تور مشهد ولادت امام رضا ترکیبی

قیمت از 5600000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 1397/05/02

نوع سفر : هواپیما+چهارتخته

بیشتر
تور مشهد شهادت امام صادق هوایی

تور مشهد شهادت امام صادق هوایی

قیمت از 6600000 ریال

تور مشهد شهادت امام صادق هوایی

قیمت از 6600000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 1397/04/16

نوع سفر : بوئینگ - ایرباس

بیشتر
تور مشهد شهادت امام صادق ترکیبی

تور مشهد شهادت امام صادق ترکیبی

قیمت از 5300000 ریال

تور مشهد شهادت امام صادق ترکیبی

قیمت از 5300000 ریال

مدت اقامت : 3 شب

تاریخ رفت : 1397/04/16

نوع سفر : چهار تخته+هواپیما

بیشتر
تور مشهد تولد امام رضا زمینی

تور مشهد تولد امام رضا زمینی

قیمت از 4700000 ریال

تور مشهد تولد امام رضا زمینی

قیمت از 4700000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 1397/05/02

نوع سفر : زمینی با قطار

بیشتر
تور مشهد نوروز 1398 زمینی

تور مشهد نوروز 1398 زمینی

قیمت از 4700000 ریال

تور مشهد نوروز 1398 زمینی

قیمت از 4700000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 1397/12/25

نوع سفر : زمینی با قطار

بیشتر
تور مشهد نوروز 1398 هوایی

تور مشهد نوروز 1398 هوایی

قیمت از 4700000 ریال

تور مشهد نوروز 1398 هوایی

قیمت از 4700000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 1397/12/25

نوع سفر : بوئینگ - ایرباس

بیشتر
تور مشهد نوروز 1398 ترکیبی

تور مشهد نوروز 1398 ترکیبی

قیمت از 4700000 ریال

تور مشهد نوروز 1398 ترکیبی

قیمت از 4700000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 1397/12/25

نوع سفر : چهارتخته+هواپیما

بیشتر
تور مشهد ویژه نیمه شعبان زمینی

تور مشهد ویژه نیمه شعبان زمینی

قیمت از 4700000 ریال

تور مشهد ویژه نیمه شعبان زمینی

قیمت از 4700000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 1397/02/11

نوع سفر : زمینی با قطار

بیشتر
تور مشهد ویژه نیمه شعبان هوایی

تور مشهد ویژه نیمه شعبان هوایی

قیمت از 4700000 ریال

تور مشهد ویژه نیمه شعبان هوایی

قیمت از 4700000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 1397/02/12

نوع سفر : بوئینگ - ایرباس

بیشتر
تور مشهد ویژه نیمه شعبان ترکیبی

تور مشهد ویژه نیمه شعبان ترکیبی

قیمت از 4700000 ریال

تور مشهد ویژه نیمه شعبان ترکیبی

قیمت از 4700000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 1397/02/11

نوع سفر : چهارتخته+هواپیما

بیشتر
تور مشهد ویژه عید فطر زمینی

تور مشهد ویژه عید فطر زمینی

قیمت از 4700000 ریال

تور مشهد ویژه عید فطر زمینی

قیمت از 4700000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/03/24

نوع سفر : زمینی با قطار

بیشتر
تور مشهد ویژه عید فطر هوایی

تور مشهد ویژه عید فطر هوایی

قیمت از 4700000 ریال

تور مشهد ویژه عید فطر هوایی

قیمت از 4700000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/03/24

نوع سفر : هوایی با پرواز

بیشتر
تور مشهد زیارت مخصوص زمینی

تور مشهد زیارت مخصوص زمینی

قیمت از 4700000 ریال

تور مشهد زیارت مخصوص زمینی

قیمت از 4700000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 1397/05/05

نوع سفر : زمینی با قطار

بیشتر
تور مشهد زیارت مخصوص ترکیبی

تور مشهد زیارت مخصوص ترکیبی

قیمت از 4700000 ریال

تور مشهد زیارت مخصوص ترکیبی

قیمت از 4700000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 1397/05/05

نوع سفر : هواپیما+چهارتخته

بیشتر
تور مشهد زیارت مخصوص هوایی

تور مشهد زیارت مخصوص هوایی

قیمت از 4700000 ریال

تور مشهد زیارت مخصوص هوایی

قیمت از 4700000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 1397/05/05

نوع سفر : بوئینگ - ایرباس

بیشتر
تور زمینی مشهد ویژه اربعین

تور زمینی مشهد ویژه اربعین

قیمت از 4700000 ریال

تور زمینی مشهد ویژه اربعین

قیمت از 4700000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 1397/08/06

نوع سفر : زمینی با قطار

بیشتر
تور ترکیبی مشهد ویژه اربعین

تور ترکیبی مشهد ویژه اربعین

قیمت از 4700000 ریال

تور ترکیبی مشهد ویژه اربعین

قیمت از 4700000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 1397/08/06

نوع سفر : چهار تخته+هواپیما

بیشتر
تور هوایی مشهد ویزه اربعین

تور هوایی مشهد ویزه اربعین

قیمت از 4700000 ریال

تور هوایی مشهد ویزه اربعین

قیمت از 4700000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 1397/08/06

نوع سفر : بوئینگ - ایرباس

بیشتر
تور مشهد زمینی ویژه روز مادر

تور مشهد زمینی ویژه روز مادر

قیمت از 4700000 ریال

تور مشهد زمینی ویژه روز مادر

قیمت از 4700000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 1397/12/05

نوع سفر : زمینی با قطار

بیشتر
تور مشهد ترکیبی ویژه روز مادر

تور مشهد ترکیبی ویژه روز مادر

قیمت از 4700000 ریال

تور مشهد ترکیبی ویژه روز مادر

قیمت از 4700000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 1397/12/05

نوع سفر : چهار تخته+هواپیما

بیشتر
تور مشهد هوایی ویژه روز مادر

تور مشهد هوایی ویژه روز مادر

قیمت از 4700000 ریال

تور مشهد هوایی ویژه روز مادر

قیمت از 4700000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 1397/12/05

نوع سفر : بوئینگ - ایرباس

بیشتر
تور مشهد ویژه روز پدر زمینی

تور مشهد ویژه روز پدر زمینی

قیمت از 4700000 ریال

تور مشهد ویژه روز پدر زمینی

قیمت از 4700000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 1397/12/27

نوع سفر : زمینی با قطار

بیشتر
تور مشهد ویژه روز پدر ترکیبی

تور مشهد ویژه روز پدر ترکیبی

قیمت از 4700000 ریال

تور مشهد ویژه روز پدر ترکیبی

قیمت از 4700000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 1397/12/27

نوع سفر : چهار تخته+هواپیما

بیشتر
تور مشهد ویژه روز پدر هوایی

تور مشهد ویژه روز پدر هوایی

قیمت از 4700000 ریال

تور مشهد ویژه روز پدر هوایی

قیمت از 4700000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 1397/12/27

نوع سفر : بوئینگ - ایرباس

بیشتر
تور مشهد ویژه عید قربان زمینی

تور مشهد ویژه عید قربان زمینی

قیمت از 4700000 ریال

تور مشهد ویژه عید قربان زمینی

قیمت از 4700000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 1397/05/28

نوع سفر : زمینی با قطار

بیشتر
تور مشهد ویژه عید قربان ترکیبی

تور مشهد ویژه عید قربان ترکیبی

قیمت از 4700000 ریال

تور مشهد ویژه عید قربان ترکیبی

قیمت از 4700000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 1397/05/28

نوع سفر : هواپیما+چهارتخته

بیشتر
تور مشهد ویژه عید قربان هوایی

تور مشهد ویژه عید قربان هوایی

قیمت از 4700000 ریال

تور مشهد ویژه عید قربان هوایی

قیمت از 4700000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 1397/05/28

نوع سفر : بوئینگ - ایرباس

بیشتر
تور مشهد شهادت امام صادق زمینی

تور مشهد شهادت امام صادق زمینی

قیمت از 4020000 ریال

تور مشهد شهادت امام صادق زمینی

قیمت از 4020000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 1397/04/15

نوع سفر : زمینی با قطار

بیشتر
تور مشهد ویژه عید غدیر هوایی

تور مشهد ویژه عید غدیر هوایی

قیمت از 6100000 ریال

تور مشهد ویژه عید غدیر هوایی

قیمت از 6100000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 1397/06/07

نوع سفر : بوئینگ - ایرباس

بیشتر
تور مشهد ویژه عید غدیر ترکیبی

تور مشهد ویژه عید غدیر ترکیبی

قیمت از 5550000 ریال

تور مشهد ویژه عید غدیر ترکیبی

قیمت از 5550000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 1397/06/06

نوع سفر : هواپیما+چهارتخته

بیشتر
تور مشهد ویژه عید غدیر زمینی

تور مشهد ویژه عید غدیر زمینی

قیمت از 4300000 ریال

تور مشهد ویژه عید غدیر زمینی

قیمت از 4300000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 1397/06/07

نوع سفر : زمینی با قطار

بیشتر
تور مشهد هوایی ویژه محرم

تور مشهد هوایی ویژه محرم

قیمت از 6700000 ریال

تور مشهد هوایی ویژه محرم

قیمت از 6700000 ریال

مدت اقامت : 3 شب

تاریخ رفت : 1397/06/27

نوع سفر : بوئینگ - ایرباس

بیشتر
تور ترکیبی مشهد ویژه محرم

تور ترکیبی مشهد ویژه محرم

قیمت از 6050000 ریال

تور ترکیبی مشهد ویژه محرم

قیمت از 6050000 ریال

مدت اقامت : 3 شب

تاریخ رفت : 1397/06/27

نوع سفر : چهار تخته+هواپیما

بیشتر
تور زمینی مشهد ویژه محرم

تور زمینی مشهد ویژه محرم

قیمت از 4800000 ریال

تور زمینی مشهد ویژه محرم

قیمت از 4800000 ریال

مدت اقامت : 3 شب

تاریخ رفت : 1397/06/27

نوع سفر : زمینی با قطار

بیشتر
تور مشهد با قطار

تور مشهد با قطار

قیمت از 3490000 ریال

تور مشهد با قطار

قیمت از 3490000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : قطار چهارتخته

بیشتر
تور مشهد با هواپیما

تور مشهد با هواپیما

قیمت از 5600000 ریال

تور مشهد با هواپیما

قیمت از 5600000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : پرواز چارتر متغییر

بیشتر
تور مشهد با قطار+هواپیما

تور مشهد با قطار+هواپیما

قیمت از 4590000 ریال

تور مشهد با قطار+هواپیما

قیمت از 4590000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد از اصفهان با هواپیما

تور مشهد از اصفهان با هواپیما

قیمت از 7000000 ریال

تور مشهد از اصفهان با هواپیما

قیمت از 7000000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : پرواز چارتر متغییر

بیشتر
تور مشهد از اصفهان با قطار+هواپیما

تور مشهد از اصفهان با قطار+هواپیما

قیمت از 6000000 ریال

تور مشهد از اصفهان با قطار+هواپیما

قیمت از 6000000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد از اصفهان با قطار

تور مشهد از اصفهان با قطار

قیمت از 4800000 ریال

تور مشهد از اصفهان با قطار

قیمت از 4800000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : قطار چهارتخته

بیشتر
تور مشهد از شیراز با هواپیما

تور مشهد از شیراز با هواپیما

قیمت از 8200000 ریال

تور مشهد از شیراز با هواپیما

قیمت از 8200000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : پرواز چارتر متغییر

بیشتر
تور مشهد از شیراز با قطار+هواپیما

تور مشهد از شیراز با قطار+هواپیما

قیمت از 6520000 ریال

تور مشهد از شیراز با قطار+هواپیما

قیمت از 6520000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد از شیراز با قطار

تور مشهد از شیراز با قطار

قیمت از 4840000 ریال

تور مشهد از شیراز با قطار

قیمت از 4840000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : قطار چهار تخته

بیشتر
تور مشهد از تبریز با هواپیما

تور مشهد از تبریز با هواپیما

قیمت از 8350000 ریال

تور مشهد از تبریز با هواپیما

قیمت از 8350000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : پرواز چارتر متغییر

بیشتر
تور مشهد از تبریز با قطار+هواپیما

تور مشهد از تبریز با قطار+هواپیما

قیمت از 5850000 ریال

تور مشهد از تبریز با قطار+هواپیما

قیمت از 5850000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد از تبریز با قطار

تور مشهد از تبریز با قطار

قیمت از 3300000 ریال

تور مشهد از تبریز با قطار

قیمت از 3300000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : قطار شش تخته

بیشتر
تور مشهد از بندرعباس با هواپیما

تور مشهد از بندرعباس با هواپیما

قیمت از 8400000 ریال

تور مشهد از بندرعباس با هواپیما

قیمت از 8400000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : پرواز چارتر متغییر

بیشتر
تور مشهد از بندرعباس با قطار+هواپیما

تور مشهد از بندرعباس با قطار+هواپیما

قیمت از 6340000 ریال

تور مشهد از بندرعباس با قطار+هواپیما

قیمت از 6340000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد از بندرعباس با قطار

تور مشهد از بندرعباس با قطار

قیمت از 4280000 ریال

تور مشهد از بندرعباس با قطار

قیمت از 4280000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : قطار چهارتخته

بیشتر
تور مشهد از یزد با هواپیما

تور مشهد از یزد با هواپیما

قیمت از 6800000 ریال

تور مشهد از یزد با هواپیما

قیمت از 6800000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : پرواز چارتر یا سیستم

بیشتر
تور مشهد از یزد با قطار+هواپیما

تور مشهد از یزد با قطار+هواپیما

قیمت از 5570000 ریال

تور مشهد از یزد با قطار+هواپیما

قیمت از 5570000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد از یزد با قطار

تور مشهد از یزد با قطار

قیمت از 4170000 ریال

تور مشهد از یزد با قطار

قیمت از 4170000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : قطار چهارتخته

بیشتر
تور مشهد از ساری با هواپیما

تور مشهد از ساری با هواپیما

قیمت از 6400000 ریال

تور مشهد از ساری با هواپیما

قیمت از 6400000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : پرواز چارتر متغییر

بیشتر
تور مشهد از ساری با قطار+هواپیما

تور مشهد از ساری با قطار+هواپیما

قیمت از 4920000 ریال

تور مشهد از ساری با قطار+هواپیما

قیمت از 4920000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد از ساری با قطار

تور مشهد از ساری با قطار

قیمت از 3340000 ریال

تور مشهد از ساری با قطار

قیمت از 3340000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : قطار شش تخته

بیشتر
تور مشهد از اراک با هواپیما

تور مشهد از اراک با هواپیما

قیمت از 8600000 ریال

تور مشهد از اراک با هواپیما

قیمت از 8600000 ریال

مدت اقامت : 3 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : پرواز سیستمی متغییر

بیشتر
تور مشهد از اراک با قطار+هواپیما

تور مشهد از اراک با قطار+هواپیما

قیمت از 5690000 ریال

تور مشهد از اراک با قطار+هواپیما

قیمت از 5690000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد از اراک با قطار

تور مشهد از اراک با قطار

قیمت از 3280000 ریال

تور مشهد از اراک با قطار

قیمت از 3280000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : قطار شش تخته

بیشتر
تور مشهد از کرمان با هواپیما

تور مشهد از کرمان با هواپیما

قیمت از 7800000 ریال

تور مشهد از کرمان با هواپیما

قیمت از 7800000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : پرواز چارتر متغییر

بیشتر
تور مشهد از کرمان با قطار+هواپیما

تور مشهد از کرمان با قطار+هواپیما

قیمت از 5550000 ریال

تور مشهد از کرمان با قطار+هواپیما

قیمت از 5550000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد از کرمان با قطار

تور مشهد از کرمان با قطار

قیمت از 3370000 ریال

تور مشهد از کرمان با قطار

قیمت از 3370000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : قطار شش تخته

بیشتر
تور مشهد از اهواز با هواپیما

تور مشهد از اهواز با هواپیما

قیمت از 7900000 ریال

تور مشهد از اهواز با هواپیما

قیمت از 7900000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : پرواز چارتر متغییر

بیشتر
تور مشهد از اهواز با قطار+هواپیما

تور مشهد از اهواز با قطار+هواپیما

قیمت از 6070000 ریال

تور مشهد از اهواز با قطار+هواپیما

قیمت از 6070000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد از اهواز با قطار

تور مشهد از اهواز با قطار

قیمت از 4140000 ریال

تور مشهد از اهواز با قطار

قیمت از 4140000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : قطار شش تخته

بیشتر
تور مشهد از زنجان با هواپیما

تور مشهد از زنجان با هواپیما

قیمت از 1000000 ریال

تور مشهد از زنجان با هواپیما

قیمت از 1000000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : فاقد پرواز

بیشتر
تور مشهد از زنجان با قطار+هواپیما

تور مشهد از زنجان با قطار+هواپیما

قیمت از 1000000 ریال

تور مشهد از زنجان با قطار+هواپیما

قیمت از 1000000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : فاقد پرواز

بیشتر
تور مشهد از زنجان با قطار

تور مشهد از زنجان با قطار

قیمت از 3710000 ریال

تور مشهد از زنجان با قطار

قیمت از 3710000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : قطار چهارتخته

بیشتر
تور مشهد زمینی از قزوین

تور مشهد زمینی از قزوین

قیمت از 3310000 ریال

تور مشهد زمینی از قزوین

قیمت از 3310000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 1397/07/01

نوع سفر : قطار شش تخته

بیشتر
تور مشهد زمینی از همدان

تور مشهد زمینی از همدان

قیمت از 3850000 ریال

تور مشهد زمینی از همدان

قیمت از 3850000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 1397/07/01

نوع سفر : قطار چهار تخته

بیشتر
تور زمینی مشهد از رشت

تور زمینی مشهد از رشت

قیمت از 1000000 ریال

تور زمینی مشهد از رشت

قیمت از 1000000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : عدم وجود قطار

بیشتر
تور ترکیبی مشهد از رشت

تور ترکیبی مشهد از رشت

قیمت از 1050000 ریال

تور ترکیبی مشهد از رشت

قیمت از 1050000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : عدم وجود قطار

بیشتر
تور هوایی مشهد از رشت

تور هوایی مشهد از رشت

قیمت از 7500000 ریال

تور هوایی مشهد از رشت

قیمت از 7500000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : پرواز چارتر متغییر

بیشتر
تور مشهد زمینی از کرمانشاه

تور مشهد زمینی از کرمانشاه

قیمت از 4120000 ریال

تور مشهد زمینی از کرمانشاه

قیمت از 4120000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : قطار شش تخته

بیشتر
تور مشهد ترکیبی از کرمانشاه

تور مشهد ترکیبی از کرمانشاه

قیمت از 6310000 ریال

تور مشهد ترکیبی از کرمانشاه

قیمت از 6310000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد هوایی از کرمانشاه

تور مشهد هوایی از کرمانشاه

قیمت از 8500000 ریال

تور مشهد هوایی از کرمانشاه

قیمت از 8500000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : پرواز چارتر متغییر

بیشتر
تور مشهد هوایی از همدان

تور مشهد هوایی از همدان

قیمت از 1010000 ریال

تور مشهد هوایی از همدان

قیمت از 1010000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : عدم وجود پرواز

بیشتر
تور مشهد ترکیبی از همدان

تور مشهد ترکیبی از همدان

قیمت از 1001000 ریال

تور مشهد ترکیبی از همدان

قیمت از 1001000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 1397/07/01

نوع سفر : عدم وجود پرواز

بیشتر
تور هوایی مشهد از قزوین

تور هوایی مشهد از قزوین

قیمت از 1001000 ریال

تور هوایی مشهد از قزوین

قیمت از 1001000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 1397/07/01

نوع سفر : عدم وجود پرواز

بیشتر
تور ترکیبی مشهد از قزوین

تور ترکیبی مشهد از قزوین

قیمت از 1001000 ریال

تور ترکیبی مشهد از قزوین

قیمت از 1001000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 1397/07/01

نوع سفر : عدم وجود پرواز

بیشتر
تور مشهد هوایی از لرستان

تور مشهد هوایی از لرستان

قیمت از 1001000 ریال

تور مشهد هوایی از لرستان

قیمت از 1001000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 1397/07/01

نوع سفر : پرواز چارتر متغییر

بیشتر
تور مشهد زمینی از لرستان

تور مشهد زمینی از لرستان

قیمت از 1001000 ریال

تور مشهد زمینی از لرستان

قیمت از 1001000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : قطار شش تخته

بیشتر
تور مشهد ترکیبی از لرستان

تور مشهد ترکیبی از لرستان

قیمت از 1001000 ریال

تور مشهد ترکیبی از لرستان

قیمت از 1001000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد زمینی ویژه شهادت امام رضا

تور مشهد زمینی ویژه شهادت امام رضا

قیمت از 1001000 ریال

تور مشهد زمینی ویژه شهادت امام رضا

قیمت از 1001000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 1397/08/15

نوع سفر : زمینی با قطار

بیشتر
تور مشهد ترکیبی ویژه شهادت امام رضا

تور مشهد ترکیبی ویژه شهادت امام رضا

قیمت از 1001000 ریال

تور مشهد ترکیبی ویژه شهادت امام رضا

قیمت از 1001000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 1397/08/15

نوع سفر : هواپیما+چهارتخته

بیشتر
تور مشهد هوایی ویژه شهادت امام رضا

تور مشهد هوایی ویژه شهادت امام رضا

قیمت از 1001000 ریال

تور مشهد هوایی ویژه شهادت امام رضا

قیمت از 1001000 ریال

مدت اقامت : 3 شب

تاریخ رفت : 1397/08/15

نوع سفر : بوئینگ - ایرباس

بیشتر
تور مشهد با قطار

تور مشهد با قطار

قیمت از 2800000 ریال

تور مشهد با قطار

قیمت از 2800000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/07/01

نوع سفر : قطار شش تخته

بیشتر
اطلاعات و موقعیت شهری

مشهد شهری برای شروع

شاید براتون جالب باشه که چرا همه آژانس های مسافرتی بیش از هر مسیری در اجرای روند توسعه خدمات خودشون روی مشهد سرمایه گذاری ویژه ای انجام میدن و این شهر رو با دید بیشتری نگاه و رصد میکنند . مشهد شهری که در جغرافیای ما درخور اتفاقات زیادی بوده امروزه از فضای اقتصادی زیادی برخوردار هست این مورد از هیچکسی پوشیده نیست چرا که بواسطه اولین و مهمترین اونها میشه به وجود حضور هشتمین اختر آسمان امامت و ولایت حضرت رضا (ع) نام برد که سالانه بصورت تقریبی 27 میلیون از ارادتمندان این حضرت به این شهر میان تا بتونن ذلف گره بزنن و تمدید پیمان کنند و مورد دوم که بازهم به وجود حضرت ارتباط داره ، پایتخت فرهنگی جهان اسلام هستش که این شهر و بین تمام شهرهای زیارتی دنیا و مسلمانان متمایز کرده . خیلی واضح هستش با توجه به اشاره به همین دو مورد مدیران و مسئولین باید فکر ی میکردند تا این حجم از مسافر و فضای اقتصادی به فرصتی مفید برای کسب و کار و همچنین ارائه میهمان نوازی ایرانی باشه ، ساخت پروژه های عمرانی از شهر سازی گرفته تا گردشگری و فرهنگی در سال های اخیر کمک بسزایی در بالا بردن سطح و توقعات زائران و گردشگران این شهر شده است حالا کافیه تا شما مخاطب من کمی به متن دقت کنید، تو شهر ی که سالانه 27 میلیون ورودی مسافر داره آیا شما به عنوان یه شخص عادی کسب و کاری رو تولید کنید و روانه بازار در این شهر کنید دست پر بر نمی گردید؟ چه برسه به ما که تو قلب همین صنعت فعالیت می کنیم .

چرا تور مشهد؟

خیلی منطقی هستش که یکم از دیدگاه مدیریتی بهش نگاه کنیم و با توجه به تامین نیازهای مسافران و پیدا کردن بازارها و نیازهای هدف مشهد را در زنجیره فروش خودمون داشته باشیم ، از نظر ما یعنی درواقع شرکت ایرونا، مشهد برای ما دو برابر سایر مسیر های فروش سودمند هستش ، چرا که هم در ثواب فراهم آوردن و خدمات به زائران حضرت سهیم هستیم و هم از فضای حاصل از فروش صنعت خدمون یعنی گردشگری که اعم از بلیت ، هتل یا تور مشهد هست . از طرفی باید به این مورد هم اشاره کرد که تقریبا تمامی مسافران و زائرانی که به شهر مشهد سفر می کنند چه بصورت سفر زیارتی و چه به صورت سفر سیاحتی یا طبیعت گردی با رضایت بالای 85 درصد به شهر خودشون برمی گردند چرا که باید بدونید که بدلیل حجم زیاد مسافران ساخت هتل های مختلف با درجه های نیاز و دسترسی به پیشرفته ترین امکانات روز دنیا این شهر اولین شهر پیشرفته در صنعت هتلداری ایران محسوب میشه و ازین رو با تمام ذهنیت شما و با هر درجه و قیمتی که با بضاعت شما سازگار باشه هتل و مجموعه اقامتی وجود داره خب وقتی شما به اندازه بوجه ای که تمایل دارید خرج کنید میتونید به یه سفری که دوست دارید برید ،قطعا این کار و میکنید . با کمی تامل به توضیحات ما و یک نتیجه گیری کوچک عنوان مشهد شهری برای شروع برای شما قابل مفهوم تر خواهد شد

استاندارد در تور از دیدگاه ایرونا

تور ؛ این واژه سه حرفی که هنوز هم بعضی از همسفران و همکاران ما از صرف و تعریف و در کل اجزای تشکیل دهنده آن عاجز هستند. سالها پیش عموما مسافرت به صورت سنتی و غیر حرفه ای انجام می شد . یعنی شما تصمیم به سفر می گرفتید و بوسیله خودروی شخصی به جایی که مد نظر بود میرفتید بعد طی مسافتی طولانی رانندگی و خستگی راه تازه باید به دنبال جایی برای استراحت یا محل اقامت خود می گشتید تا به معیار مد نظر خود برسید بعد از کلی جتسجو و حل شده این مسائل تهیه غذا و پیدا کردن اماکن دیدنی جدید در آن شهر برایتان طعم سفر را به یک کار سخت و خسته کننده تبدیل میکرد

البته در این بین بعضی از دفاتر یا افراد هم بصورت غیر قانونی و بدون داشتن دانش فنی در این زمینه اقدام به اجرای کاروان های سیاحتی و زیارتی می کردند که یا فاقد کیفیت لازم بوده و یا اگر هم خوب بوده پشتیبانی و حمایت لازم در مواقع نیاز از مسافر نمیشد ، بطور مثال اگر در سفری زمینی با وسیله نقلیه مشکلی برای یکی از مسافران بوجود می آمد باید با مسئولیت خودتان پیگیر موضوع می شدید چرا که شخص مجری یا به نوعی مدیر کاروان نه صلاحیت رسیدگی به این موضوع را داشته و نه قابلیت انجام این مورد را ، اما امروزه و با توجه به پیشرفت صنعت دیگر واسطه ها توان مقابله با شرکت های خدمات مسافرتی را ندارند بلکه به نوعی یا با این شرکت ها همکاری میکنند یا بطور کل ازین سیستم خارج شده اند چون نمی توانند مسئولیت تور را گردن بگیرند

شرکت ایرونا در راستای اجرای تورهای خود اصول و استاندارد هایی را تعریف کرده که برخی از آنها را براتون توضیح میدیم ؛ ؛ ما برای اینکه یه سفر به هر مقصدی که مد نظر شماست مثلا تور مشهد : ابتدا به شناسایی مقصد می پردازیم ، مسیرهای اجرای تور از قبیل تور زمینی ، هوایی ، ترکیبی ، خدمات اتاق و ذخیره مکان ، پذیرایی و وعده های غذایی ، ایاب ذهاب و گشتهای مورد نیاز شما و در آخر بیمه مسئولیت مدنی در تمام مدت سفر ما بر این باور هستیم شمابرای خارج شدن از فضای کنونی خود به آرامش نیاز دارید و این آرامش فرقی نمیکند با چه بضاعتی ، باید به هر ترتیبی شده به بهترین شکل ممکن در معیار خود محقق گردد و به همین دلیل سبب شده شرکت ایرونا با گذشت بیش از یک دهه قدمت تنها آژنس ارائه دهنده خدمات گردشگری باشد که تا به امروز دارای رضایت 100 % همسفران خود باشد .

تعریف تور مشهد

همانطور که در بالا گفته شد بطور کلی تور مشهد در ایرونا به سه صورت اجرا میشود تور زمینی ، تور هوایی ، تور ترکیبی اجزای تشکیل دهنده این تورها بلیت رفت و برگشت می باشد که به صورت ریلی ، آسفالته یا جاده ای ، هوایی می باشد ، اقامت در هتل که بطور کامل ما با بیش از 170 هتل طرف قرارداد و بازدید های سه ماهه در حال حاضر از تمامی هتل ها توانسته ایم مجموعه ای بی نظیر فراهم کنیم ، پذیرایی در هتل هم که بصورت منو های مختلف انتخابی و بوفه می باشد ، وسیله ایاب و ذهاب جهت استقبال از مسافران هنگام ورود و بدرقه هنگام بازگشت و اجرای گشت های داخلی نیم روزه متنوع ، بیمه مسئولیت مدنی مسافرت طبق سقف تعریف شده سازمانی از تنظیم کردن موارد خط بالا و زمان بندی مناسب ، تورهایی خلق و اجرا کرده ایم که تا به امروز در نوع خود بی نظیر بوده اند و این فقط یک ایده نبوده بلکه هدفی قاطع در راستای اجرای دانش و تجربه مجموعه ایرونا در صنعت گردشگری و رضایت همسفرانمان می باشد