ایرونا سیر برگذار کننده انواع تور های داخلی (تور مشهد و ... )

09198014097
02166320673
09194931590
02166320674
09194931580
02166758500
منو

رزرو هتل و شرایط کنسلی

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ایروناسیر

قوانین ذخیره مکان و شرایط ابطال  و استرداد

 شرایط عمومی ذخیره مکان

ماده 1 : در صورت درخواست ذخیره مکان ، ذخیره اتاق بنا بر درخواست متقاضی و یا دفتر خدمات سیاحتی و جهانگردی و بنام میهمان استفاده کننده صادر و غیرقابل انتقال می باشد.

ماده 2 : رزرو هتل بدون پیش پرداخت و یا بدون مکاتبه رسمی و کسب تاییدیه واحد اقامتی یا شرکت گارانتی کننده یا آژانس ، فاقد اعتبار می باشند و مسئولیتی در قبال آنها نخواهد داشت.

ماده 3 : در صورت درخواست ذخیره مکان ، افراد زیر2سال از پرداخت هر گونه هزینه اقامت معاف بوده و افراد بین2 الی12 سال در صورت عدم استفاده از سرویس اضافه نیم بهاء و برای افراد بالای 12 سال نرخ به طور کامل محاسبه خواهد شد.

ماده 4 : ساعت رسمی تخلیه اتاق حداکثر ساعت12 ظهر و تحویل اتاق ساعت14 می باشد.

ماده 5 : پذیرایی در هتل به تعداد شبهای اقامت می باشد و در صورت درخواست وعده بیشتر جداگانه محاسبه خواهد شد .

ماه 6 : چنانچه به علل خاص ، رخداد بلایای طبیعی، دلایل امنیتی و حوادثی که خارج از کنترل و اراده دو طرف باشد رزرو انجام شده لغو گردد ، وجوه دریافتی عینا "مسترد می شود .

ماده 7 : اقامت میهمانان در واحد اقامتی مطابق تاریخ مندرج در تاییدیه رزرو بوده و تمدید اقامت منوط به تائیدیه یا معرفی نامه مسافر به هتل است.

ماده 8 : معرفی کلیه میهمانان به واحد اقامتی باید با معرفی نامه مهرشده و امضاء دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی (اصل و یا نمابر) باشد.

ماده 9 : در صورت تقاضای اتاق بیشتر از حد توافق شده از سوی دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی ،باید هماهنگی های لازم بصورت کتبی و اخذ تائیدیه با واحد اقامتی بعمل آمده،در غیر این صورت واحد اقامتی مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.

ماده 10 : در صورت عدم انجام هماهنگی های فبلی ، واحد های اقامتی هیچگونه تعهدی نسبت به همجواری اتاق های رزرو شده،قرارگیری در یک طبقه،رنگ و شکل خاص و طبقه اتاق ندارند.شماره اتاق هنگام ورود میهمان به واحد اقامتی تعیین می گردد.

شرایط و قوانین استرداد و ابطال ذخیره مکان

ماده 11 : ورورد میهمان تا قبل از ساعت 6 صبح ،یک شب اقامت کامل و پس از آن حداکثر تا50% هزینه کامل اقامت یک شب محاسبه خواهد شد.همچنین،در صورت در خواست میهمان جهت افزایش زمان اقامت تا ساعت 18 حداکثر تا 50%و پس از آن هزینه کامل یک شب اقامت از میهمان دریافت می گردد. در صورت توافق طرفین و به منظور رعایت اصول مشتری مداری،حذف و یا تعدیل هزینه های مندرج در این ماده امکانپذیر می باشد.

ماده 12 : میهمانانی که به هر دلیل از انجام سفر منصرف و یا تمایل به تغییر رزرو دارند،باید مراتب را کتبا به واحد رزرو آژانس مجری اطلاع داده و تائیدیه واحد را دریافت نمایند.تغییر تاریخ در صورت امکان و خالی بودن اتاق تا 15 روز قبل از ورود بدون هزینه خواهد بود.در غیر اینصورت ابطال رزرو قبلی و انجام رزرو در تاریخ جدید هر دو تابع مقررات مندرج در بندهای مرتبط همین آئین نامه می باشد.

ماده 13 : حداقل مبلغ پیش پرداخت جهت رزروهای انفرادی،هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق در هتل های غیر گارانتی و در هتل های گارانتی تمام بهای اقامت برای تمام افراد می باشد .

ماده 14 : چنانچه میهمان در زمان مقرر به واحد اقامتی مراجعه ننموده و یا تا موعد مقرر بصورت مکتوب علت عدم حضور خود را به واحد اعلام ننماید،مکان ذخیره شده فقط به مدت یک شب خالی نگه داشته شده و تائیدیه ذخیره جا از روز بعد باطل می گردد.در این حالت،خسارت وارده بر اساس هزینه یک شب اقامت به ازاء هر اتاق محاسبه و از مبلغ پیش پرداخت کسر خواهد شد،بجز موارد خاص که مشمول توافق طرفین باشد.همچنین در مواردی که مجموعه اقامتی بصورت گارانتی باشد رزرو صورت گرفته سوخت می گردد و مبلغی جهت استرداد عودت نمی گردد .

ماده 15 : در صورت عدم توافق مکتوب قبلی،چنانچه پس از واریز مبلغ رزرو و دریافت برگ تائیدیه به هر دلیل رزرو توسط متقاضی کنسل شود،میزان خسارتی که باید پرداخت گردد(از مبلغ پیش پرداخت کسر گردد) به شرح زیر محاسبه خواهد شد.

الف)اگر متقاضی تا 20 روز قبل از زمان رزرو شده برای استفاده،نسبت به لغو آن اقدام نماید، هیچگونه جریمه ای تعلق نخواهد گرفت.

ب)از 20 روز تا 11 روز قبل از ورود میهمان به واحد اقامتی،مبلغ 20 درصد هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق

ج)از 10 روز تا 6 روز قبل از ورود میهمان به واحد اقامتی، مبلغ 30درصد هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق

د) ا ز5 روز تا 48 ساعت قبل از ورود میهمان به واحد اقامتی، مبلغ 50درصد هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق

ه )از48 ساعت قبل تا زمان ورود میهمان ،مبلغ70درصد هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق

ذ ) در موتردی که هتل در قالب گارانتی باشد مبلغی مسترد نمی گردد .

ماده 16 : چنانچه میهمان پس از رزرو و اقامت در هتل ،بنا به هر دلیلی از ادامه اقامت در هتل منصرف گردد،هزینه یک شب اقامت به ازاء هر اتاق محاسبه و از مبلغ پیش پرداخت کسر خواهد شد،بجز موارد خاص با توافق طرفین

ماده 17 : کاهش تعداد اتاق های رزرو شده در گروه های بالای 30 نفر توسط دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی تا 48 ساعت قبل از ورود و تا سقف 10% قابل قبول بوده و مشمول جریمه نمی گردد.

 تعهدات کارگزار برای ذخیره مکان

 ماده 18 : در صورت رزرو هتل ، قطعی بودن رزرو و شرایط رزرو شده صرفا به تائیدیه رزرو مستند خواهد بود و کلیه شرایط و اطلاعات ضروری شامل اطلاعات هویتی میهمان ، زمان صدور و تاریخ پذیرش ، نام مسئول صدور تائیدیه علی الخصوص نرخ تمام شده با احتساب تمام عوارض قانونی باید در برگه تاییدیه منظور گردد.

ماده 19 : مجموعه رزرو کننده در خصوص جاماندن،تاخیر و یا لغو برنامه حرکت وسیله سفر میهمانان هیچگونه مسئولیتی نداشته و در صورت عدم مراجعه میهمانان در روز مقرر،مشمول شرایط ابطال رزرو خواهند بود.

ماده 20 : چنانچه پس از واریز مبلغ رزرو و دریافت برگ تائیدیه ، واحد اقامتی یا آژانس رزرو کننده به دلیلی غیر از عوامل طبیعی به مانند زلزله ، طوفان ، سیل یا جنگ  نتواند نسبت به ارائه مکان براساس تائیدیه صادره اقدام کند،مدیر واحد موظف است با موافقت میهمان نسبت به تامین واحد اقامتی دیگری با شرایط و قیمت مشابه برای میهمان اقدام نموده و در غیر این صورت،ضمن استرداد کل وجه دریافتی ،باید جریمه ای معادل 100% هزینه یک شب اقامت به ازاء هر اتاق را به میهمان پرداخت نماید.

تعهدات میهمان برای ذخیره مکان

ماده 21 : میهمان باید در هنگام ورود به واحد اقامتی برگ تائیدیه رزرو را به پذیرش ارائه نمایند.

ماده 22 : در هنگام ورود به واحد اقامتی،میهمانی که اتاق به نام ایشان رزرو شده باید شناسنامه ،کارت ملی و یا گذرنامه معتبر خود و سایر همراهان رابرای دریافت اتاق به پذیرش نشان دهند.

ماده 23 : در صورت ارائه هر گونه مدارک هویتی و اطلاعات نادرست،عواقب ناشی از آن برعهده میهمان می باشد.

ماده 24 : خسارات وارده به اموال و اثاثیه واحد اقامتی برعهده میهمان است،مگر اینکه دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی پرداخت خسارات مزبور را تعهد نماید.

رسیدگی های سازمان

ماده 25: در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین قرارداد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و اتحادیه هتلداران شهر مذکور در قرارداد مرجع رسیدگی حکم بوده و آراء صادر مورد توافق طرفین خواهد بود .

این آیین نامه در 25 ماده و بدون تبصره طی فرایند تحقیق شده از اتحادیه هتل های تمام کشور جمع آوری گردیده و با توجه به قوانین جاری متغیر خواهد بود .

واحد قراردادها - امور اداری و روابط عمومی