ایرونا سیر برگذار کننده انواع تور های داخلی (تور مشهد و ... )

09198014097
02166320673
09194931590
02166320674
09194931580
02166758500
منو
فارس من| تقویت محورهای اتصال سمنان به شمال کشور در برنامه قرار گرفت
اخبار گردشگری Û±Û³Û¹Û·/Û±Û°/Û°Û¹
  1. ایرونا سیر
  2. فارس من| تقویت محورهای اتصال سمنان به شمال کشور در برنامه قرار گرفت

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی Ùˆ گردشگری استان سمنان در پاسخ به لزوم بهسازی جاده کیاسر Ù…ÛŒ‌گوید: تقویت محورهای اتصال به شمال کشور مانند جاده کیاسر درگاهی برای استان از سمت شمال کشور خواهد بود تا شاهد حضور گردشگران بیشتری از مناطق شمالی کشور باشیم.فارس من| تقویت محورهای اتصال سمنان به شمال کشور در برنامه قرار گرفت.به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، شماری از مردم در سامانه «ÙØ§Ø±Ø³ من» Ú©Ù‡ مطالبات Ùˆ مشکلات مردمی را در سراسر کشور پیگیری Ù…ÛŒ‌کند، موضوعی ضروری درباره «Ø¨Ù‡Ø³Ø§Ø²ÛŒ جاده کیاسر» مطرح کرده‌اند.آن‌ها با انتشار مطالبه‌ای در سامانه «ÙØ§Ø±Ø³ من» تصریح کردند Ú©Ù‡ «Ù‚طعاً یکی از زیباترین جاده‌های کشور جاده کیاسر Ù…ÛŒ‌باشد Ú©Ù‡ از شهر زیبای شهمیرزاد Ú©Ù‡ خود بهشتی در استان سمنان است، آغاز Ùˆ به شهر ساری ختم Ù…ÛŒ‌شود.این جاده Ú©Ù‡ دارای ظرفیت‌های گردشگری بسیار بالایی است به دلیل ترافیک بسیار Ú©Ù… بهترین مسیر اتصال شمال به جنوب است.البته یکی از دلایل ترافیک Ú©Ù… آن شناخته نشده بودن آن Ùˆ دلیل بعدی خطرناک بودن آن است.این جاده در بسیاری از نقاط نیاز به ترمیم آسفالت Ùˆ زیر سازی داشته Ùˆ همینطور نیاز به احداث مراکز خدماتی در بین مسیر Ùˆ نیز ترمیم روشنایی جاده دارد.امید است با بهسازی Ùˆ معرفی این جاده هم از ترافیک سایر مسیرهای شمالی کاسته شده Ùˆ هم با رونق گردشگری در این مسیر اقتصاد مردم این منطقه متحول گردد»Ø› خبرگزاری فارس استان سمنان به بررسی موضوع پرداخته است.محمد جهانشاهی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی Ùˆ گردشگری استان سمنان در گفت‌ÙˆÚ¯Ùˆ با خبرنگار خبرگزاری فارس در سمنان درباره موقعیت جاده کیاسر Ùˆ لزوم توجه به این محور اظهار داشت: یکی از برنامه‌هایی Ú©Ù‡ صنعت گردشگری استان در پیش دارد، معرفی مسیرهای جدید است.ÙˆÛŒ تصریح کرد: ظرفیت‌های جدید Ùˆ مزیت‌های نسبی استان سمنان در این منطقه از طریق تعریف محورهای جدید مورد استفاده گردشگران Ùˆ مردم قرار Ù…ÛŒ‌گیرد.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی Ùˆ گردشگری استان سمنان اضافه کرد: یکی از مسیرهای جدید در جهت توسعه صنعت گردشگری استان سمنان، جاده کیاسر بوده Ú©Ù‡ از مسیرهای دسترسی خوب به شمال کشور به‌ویژه استان مازندران از درون استان سمنان است.جهانشاهی بیان کرد: چشم‌انداز استان سمنان هم دسترسی محورهای استان به مناطق مرکزی کشور بوده Ú©Ù‡ همان مسیر معلمان باشد Ùˆ این هم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.ÙˆÛŒ تصریح کرد: این مسیرها در آینده باعث Ù…ÛŒ‌شوند تا استان سمنان تردد بیشتری را از سمت مرکز کشور Ùˆ جنوب کشور داشته باشد Ùˆ در بحث گردشگری از درجه اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی Ùˆ گردشگری استان سمنان بیان کرد: باید نگاه جدی‌تری نسبت به بهسازی جاده کیاسر اعمال شود؛ کارهای مطالعاتی در بحث محورهای گردشگری در دستور کار داریم Ú©Ù‡ در فهرست برنامه‌های اداره Ú©Ù„ میراث فرهنگی، صنایع‌دستی Ùˆ گردشگری استان در حال انجام است.جهانشاهی بیان کرد: باید نسبت به این قضیه توجه بیشتری داشته باشیم Ùˆ در تلاش هستیم تا با توسعه زیرساخت‌های منطقه مخصوصاً با کسب‌وکارهای خرد Ùˆ مراکز اقامتی Ùˆ بوم‌گردی بخشی از نیازهای منطقه را کاهش Ùˆ ظرفیت‌های منطقه را افزایش دهیم.ÙˆÛŒ تصریح کرد: همان‌طور Ú©Ù‡ دنبال بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های استان سمنان هستیم، باید نیازهای الزام‌آور Ú©Ù‡ یکی از آنها مسیر دسترسی است، را مورد توجه قرار دهیم Ùˆ هر Ú†Ù‡ جلوتر برویم، ظرفیت به‌گونه‌ای خواهد بود Ú©Ù‡ مسیرهای دسترسی به مقاصد مهمی مثل شمال کشور را در استان باید تقویت کنیم.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی Ùˆ گردشگری استان سمنان ادامه داد: تقویت محورهای اتصال به شمال کشور مانند جاده کیاسر درگاهی برای استان از سمت شمال کشور خواهد بود تا شاهد حضور گردشگران بیشتری از مناطق شمالی کشور برای دیدن جاذبه‌های گردشگری استان به‌ویژه مناطق گردشگری استان داشته باشیم.