ایرونا سیر برگذار کننده انواع تور های داخلی (تور مشهد و ... )

09198014097
02166320673
09194931590
02166320674
09194931580
02166758500
منو
میراث فرهنگی خراسان جنوبی
اخبار گردشگری Û±Û³Û¹Û·/Û°Û¹/Û²Û·
  1. ایرونا سیر
  2. میراث فرهنگی خراسان جنوبی

 Ø±ØªØ¨Ù‡ اول شاخص های تخصصی کشور در سال 96

اداره Ú©Ù„ میراث فرهنگی، صنایع دستی Ùˆ گردشگری خراسان جنوبی، در بخش شاخص های تخصصی، رتبه اول کشور را در سال 96 کسب کرد. به گزارش خبرگزاری صدا Ùˆ سیما مرکز خراسان جنوبی، مدیر Ú©Ù„ میراث فرهنگی، صنایع دستی Ùˆ گردشگری استان گفت: در ارزیابی عملکرد سال 96ØŒ این اداره Ú©Ù„ در بخش شاخص های تخصصی کشور رتبه اول Ùˆ در مجموع شاخص های عمومی Ùˆ تخصصی در بین ادارات میراث فرهنگی 31 استاْ  امتیاز عالی را کسب کرد. رمضانی افزود: این موفقیت حاصل تلاش Ùˆ پشتکار کارکنان اداره Ú©Ù„ØŒ استفاده حداکثری از منابع Ùˆ حداقل امکانات موجود Ùˆ در راستای ارتقاء عملکرد Ùˆ خدمت به مردم است.اداره Ú©Ù„ میراث فرهنگی، صنایع دستی Ùˆ گردشگری خراسان جنوبی در ارزیابی سال 94 Ùˆ 95 هم در مجموع شاخص های عمومی Ùˆ تخصصی رتبه برتر Ùˆ عالی را کسب کرده بود.