ایرونا سیر برگذار کننده انواع تور های داخلی (تور مشهد و ... )

09198014097
02166320673
09194931590
02166320674
09194931580
02166758500
منو
دستاورد فارس از گردشگری سلامت در ۹۷
اخبار گردشگری Û±Û³Û¹Û·/Û°Û¸/Û²Û°
  1. ایرونا سیر
  2. دستاورد فارس از گردشگری سلامت در ۹۷

مصیب امیری، بر سفر Û²Û¸ هزار Ùˆ ÛµÛ°Û° نفر گردشگر از ابتدای سال‌جاری به استان فارس تاکید کرد.مهر: مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی Ùˆ گردشگری استان فارس اظهار کرد: «Ø¨Ø±Ø§ÛŒ جذب گردشگر در حوزه گردشگری سلامت باید زیرساخت‌ها Ùˆ امکانات ازجمله ایرلاین‌ها Ùˆ هتل‌ها فراهم باشد Ú©Ù‡ البته استان فارس در این رابطه زیرساخت‌های خوبی دارد.»ÙˆÛŒ گفت: بیشتر این گردشگران از عمان هستند،زیرا گردشگران عمان از مشتریان اصلی توریسم سلامت ایران محسوب Ù…ÛŒ‌شوند.همچنین در این‌خصوص معاون درمان دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز نیز تصریح کرد: بیشتر گردشگران سلامت برای جراحی چشم، جراحی پلاستیک Ùˆ همچنین برخی جراحی‌های تخصصی پیوند اعضا به این استان سفر کرده‌اند.عبدالخالق کشاورزی افزود: «Ù…بدا بیشتر آنها نیز کشورهای عمان، عراق Ùˆ قطر بوده Ùˆ البته از برخی از کشورهای اروپایی از جمله انگلستان Ùˆ سوئد نیز بیمارانی داشته‌ایم Ùˆ آمار گردشگران سلامت از اروپا رو به افزایش است.