ایرونا سیر برگذار کننده انواع تور های داخلی (تور مشهد و ... )

09198014097
02166320673
09194931590
02166320674
09194931580
02166758500
منو
کشف سفال‌هایی از دوران مس و سنگ میانی در همدان
اخبار گردشگری Û±Û³Û¹Û·/Û°Û¸/Û°Û³
  1. ایرونا سیر
  2. کشف سفال‌هایی از دوران مس و سنگ میانی در همدان

 Ø³Ø±Ù¾Ø±Ø³Øª گمانه‌زنی به منظور تعیین عرصه Ùˆ پیشنهاد حریم خندان تپه همدان مطالعات باستان شناسی در این محوطه به کشف، سفال‌هایی از دوران مس Ùˆ سنگ میانی، تا دوران اسلامی منجر شد.به گزارش روز چهارشنبه گروه فرهنگی ایرنا از پژوهشگاه میراث فرهنگی Ùˆ گردشگری، رضا نظری‌ ارشد اظهار داشت: دشت حاصلخیز همدان - بهار با وسعت بیش از پانصد کیلومتر مربع واقع در کرانه‌های شمالی کوهستان الوند، به دلیل شرایط Ùˆ توانمندی‌های مناسب زیستی Ùˆ اکولوژیکی از دوران پیش از تاریخ تاکنون مورد توجه گروه ‌های مختلف انسانی با فرهنگ ‌های متنوع زیستی Ùˆ باستان‌شناختی بوده است.او از تپه‌های پیسا، هگمتانه، زینوآباد Ùˆ خندان تپه به عنوان مهم‌ترین محوطه های این دشت نام برد Ùˆ گفت: خندان تپه با وسعتی بیش از پنج هکتار در داخل اراضی کشاورزی روستای تاریخی امزاجرد (مزداکرت= مزداگرد) Ùˆ جورقان قرار گرفته است.ÙˆÛŒ در ادامه به رودخانه یلفان اشاره کرد Ùˆ گفت: این رودخانه در میان زمین ‌های کشاورزی ضلع شرقی تپه Ùˆ با فاصله Ú©Ù…ÛŒ از آن جریان داشته Ú©Ù‡ در سالیان اخیر Ùˆ با توجه به بحران خشکسالی Ùˆ کمبود منابع آبی Ùˆ بارندگی خشک شده است.به گفته این عضو هیات علمی Ùˆ استادیار باستان‌شناسی دانشگاه، این محوطه با ابعاد تقریبی 300 در 150 متر Ùˆ با امتداد Ùˆ کشیدگی شمالی Ù€ جنوبی، بزرگترین محوطه دوران مس Ùˆ سنگ در دشت همدان است.

بهره برداری از تپه برای کشاورزی

نظری با توضیح اینکه در سال‌های گذشته از خود تپه به عنوان زمین کشاورزی بهره‌برداری شده ‌است، گفت: یک دکل برق فشار قوی در ضلع شرقی Ùˆ روی عرصه تپه قرار گرفته Ú©Ù‡ آسیب‌هایی به محوطه وارد کرده است.به گفته او، آسیب‌های جدی به محوطه به وسیله حفاران غیرمجاز Ùˆ غارتگران میراث فرهنگی صورت گرفته Ùˆ کشاورزان بومی به حریم Ùˆ عرصه این اثر ارزشمند تجاوز کرده اند.این باستان شناس اظهار داشت: با توجه به آنچه گفته شد Ùˆ همچنین با هدف مشخص کردن عرصه Ùˆ حریم قانونی آن، انجام ضوابط Ùˆ مقررات حفاظتی در خصوص این محوطه، برنامه‌ریزی برای انجام فعالیت‌های آتی باستان‌شناسی Ùˆ جلوگیری از تخریب Ùˆ نابودی بیشتر محوطه، پروژه میدانی تعیین عرصه Ùˆ پیشنهاد حریم این تپه تاریخی انجام شد.او با اشاره به ایجاد 18 گمانه در اطراف محوطه از مشخص شدن عرصه حقیقی Ùˆ حریم خندان تپه خبر داد.مجوز گمانه‌زنی به منظور تعیین عرصه Ùˆ پیشنهاد حریم خندان تپه همدان توسط رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی Ùˆ گردشگری صادر شده است.