ایرونا سیر برگذار کننده انواع تور های داخلی (تور مشهد و ... )

09198014097
02166320673
09194931590
02166320674
09194931580
02166758500
منو

رزرو تورهای خارجی و شرایط استراد

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ایروناسیر

 قوانین تورهای خارج از کشور و شرایط ابطال و استرداد

موضوع متن

موضوع این قـرار داد تعیین حدود و وظایف مسئولیت ها و تعهدات طـرفین و همچنین نــرخ گشت برای انجام مسافرت و گشت های دسته جمعی و انفرادی در تورهای داخلی - خارجی و یا صدور ویزا می باشـد.

شرایط عمومی تورهای خارج از کشور

ماده 1:چنانچه گشت به حد نصاب مورد نظر نرسد (حداقل15نفر) کارگزار مجاز به ابطال و استرداد وجوه دریافتی از مسافر می باشـد.

تبصره 1:کارگزار موظف است در این خصوص 72 ساعت قبل از حرکت موضوع را به اطلاع مسافر  برساند .

ماده 2:قیمت هر گشت بر اساس اتاق دو نفره تنظیم و در صورت استفاده از اتاق یک نفره مابه التفاوت اتاق دریافت می شود و در صورت استفاده نفر سوم  در اتاق دو نفره ( سرویس اضافه یا کف خواب )مبلغ اضافه دریافتی کسر می گردد .

ماده 3:در خصوص امور مربوط به پروازهای هوایی ، با توجه به مقررات حمل و نقل هوایی که در تاریخ 12 اکتبر 1929 در ورشو به امضا رسیده است ونیز اصلاحیه پیمان مزبور در تاریخ 28 سپتامبر 1995 در لایحه تصویب گردیده وهمچنین مقررات مربوط به سازمان هواپیمایی کشوری عمل خواهد شد.

ماده 4:پـذیرایی در هتل به تعداد شب های اقامت می باشد . 

ماده 5:ساعت ورود به هتل 14:00 و خروج ساعت 12:00 می باشد . 

 شرایط خاص تورهای خارجی

ماده 6:کارگزار در خصوص عدم صدور  رواید از سوی سفارتخانه برای هیچ یک از مسافرین مسئولیت نداشته و چنانچه مسافرینی به صورت گروهی ثبت نام نموده و بدلایل سفارتخانه مربوطه از صدور روادید برای هر یک از آنان ممانعت بعمل آورد سایر مسافرین می بایستی از گشت استفاده نموده و در صورت اعلام انصراف میبایست ، مطابق ماده 11 این قرارداد جرایم متعلقه را پرداخت نمایند .

تبصره 2:در خصوص بستگان درجه یک ( پدر،مادر،همسر و فرزندان مجرد ) 50 % هزینه جرایم متعلقه در ماده 11 اخد خواهد شد و درخصوص افرادی که موفق به اخذ ویزا نشده اند طبق ماده 31 عمل خواهد شد.

شرایط و قوانین استرداد تورهای چارتر و غیر چارتر خارجی

ماده 7:گشت های نوروزی شامل گشت هایی می باشد که در فاصله زمانی 25 اسفند لغایت 15 فروردین سال بعد برگزار می گردد .

ماده 8:مسافر یا نماینده ایشان موظف است در هنگام ثبت نام، مشخصات فردی خود و همراهان را بطور صحیح و کامل ذکر نماید. بدیهی است هرگونه مغایرتی که در ثبت مشخصات مسافر صورت گیرد متوجه نماینده ویا مسافر بوده و کارگزار در این خصوص هیچگونه مسئولیت در ارتباط با آن مسافر نخواهد داشت.

ماده 9:درخواست انصراف از سفر باید بصورت حضوری و توسط شخص مسافر و یا نماینده رسمی وی بصورت مکتوب انجام شود .

تبصره 3:درخصوص ثبت نام گروهی، فقط فردی که به نمایندگی از سوی مسافرین اقدام به ثبت نام و عقد قرارداد نموده مجاز به مراجعه به کارگزار جهت هرگونه پیگیری، ابطال و یا دریافت وجوه پرداختی می باشد و سایر مسافرین در این خصوص مجاز به مراجعه به کارگزار نمی باشند. همچنین فرد ثبت نام کننده به عنوان نماینده، موظف است اطلاعات سفر را به سایر مسافرین انتقال دهد.

تبصره 4:در تور های چاتر خارجی به دلیل گارانتی بودن هتل و وسیله ایاب و ذهاب از قبیل پرواز یا قطار و اتوبوس و سایر وسایل نقلیه هیچ گونه وجهی به مسافر مسترد و عودت نمی گردد.

ماده 10:در تورهای خارج از کشور ، در صورت انصراف کتبی مسافر تورهای خارجی از همراهی تور تا یکماه قبل پرواز معدل 20 % قیمت کل تور و از یکماه تا سه هفته قبا از پرواز معادل 30 % قیمت کل تور و از سه هفته تا 72 ساعت قبل پرواز معادل 50 % قیمت کل تور و در کمتر از 72 ساعت قبل از پرواز معادل 70 % قیمت کل تور بعنوان جریمه از کل مبلغ قرارداد کسر و مابقی وجوه به مسافر پرداخت خواهد شد .

تبصره 5: در مورد تاخیر یا کنسلی در سفرهای هوایی، ریلی و دریایی بر اساس قوانین مربوطه عمل خواهد شد.

تبصره 6:کارگزار موظف است تاریخ و شماره انصراف کتبی مسافر را در دفاتر رسمی خود ثبت نماید .

تعهدات عمومی کارگزار

ماده 11:کارگزار موظف است  نرخ و برنامه های خدمات گشت را بصورت قرارداد مکتوب به مسافر ارائه نماید .

ماده 12:کارگزار متعهد است که برنامه سفر و گشت مورد توافق را به طور کامل انجام داده ودر صورت وقوع هر گونه پیشامد غیر منتظره از قبیل: جنگ .شورش .اعتصاب وشرایط جوی و مشکلاتی  که از کنترل  کار گزار خارج بوده و سبب ابطال و تغییر برنامه گشت یا مسافرت شود مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.

ماده 13:کارگزار موظف است بیمه کامل در مورد مسافر را اعمال نموده و در صورت بروز هر گونه حادثه ای در طول سفر مسافر می بایست بر اساس شرایط  بیمه تحت پوشش اقدام نماید ودر این خصوص کارگزار همکاری و مساعدت  لازم را به عمل خواهد آورد.

 تعهدات عمومی مسافر

ماده 14:رعایت شئونات اسلامی در طول سفر از سوی مسافر الزامی است .

ماده 15:مسافر موظف است در ساعت اعلام شده در برنامه گشت شرکت نموده و در صورت عدم حضور بموقع هنگام حرکت تور شخصا " متعهد قبول مشکلات احتمالی و پرداخت هزینه های مربوطه جهت پیوستن به گروه و ادامه برنامه تور خواهد بود و کارگزار مربوطه هیچگونه مسئولیتی  در این خصوص نخواهد داشت .

ماده 16:در صورتی که در برنامه اعم بلیت یا هتل و یا سایر خدمات افزایش نرخ حاصل گردد مسافر موظف به پرداخت مابه التفاوت می باشد.

تبصره 7:چنانچه مسافر به شرایط مندرج در ماده فوق را نپذیرد موظف به پرداخت هزینه ابطال برنامه خواهد بود.

ماده 17:مسافر موظف است به هنگام ثبت نام 50 % هزینه کل تور را در قبال اخذ رسید پرداخت و تا یک ماه قبل از پرواز الباقی هزینه را تسویه نماید .لازم به ذکر است در تورهای چارتر به دلیل سوخت کامل جایگاه بلیت و هتل و عدم استرداد  100 % هزینه تور در زمان عقد قرارداد از مسافر دریافت می گردد .

ماده 18:امضای قرارداد یا خرید تور به صورت الکترونیک یا انتقال وجه از طرف مسافر یا نماینده وی، به منزله مطالعه دقیق مشخصات سفر، آگاهی کامل از مفاد قرارداد، شرایط ابطال سفر و اطلاع از کلیه لوازم ضروری و شخصی مورد نیاز سفر بوده و کلیه مسئولیت های ناشی از عدم توجه به مفاد این پیوست متوجه مسافر خواهد بود.

تبصره 8:صدور بلیت طفل یا خردسال با تایید نماینده مسافر بوده و درصورت عدم ارائه صحیح اطلاعات شناسایی بروز هرگونه مشکلی ،نماینده مسافر شخصا " مسئول خواهد بود .   

تبصره 9:حفظ اموال یا مدارک شخصی به عهده مسافر بوده و در صورت مفقود شدن مدیریت یا کارگزار مسئولیتی ندارد.

ماده 19:درصورتیکه مسافر به هر دلیل جدا از برنامه سفر کارگزار به گروه ملحق و یا قبل از پایان سفر از گروه جدا شود، بیمه مسافر فقط از ابتدای الحاق وی به سفر و یا تا زمان انفصال وی از سفر معتبر بوده و فقط در مدت زمان حضور وی در سفر اعمال خواهد شد و در خارج از این زمان شرکت مسئولیتی در قبال بیمه مسافر نخواهد داشت.

ماده 20:در صورت بروز هرگونه حادثه که منجر به خسارت جسمانی در طول سفر گردد، مسافر خود موظف به پرداخت هزینه های امداد و نجات و درمان می باشد. بدیهی است مسافر می تواند پس از طی مراحل قانونی و پزشکی با دریافت گزارش از کارگزار به شرکت بیمه مراجعه و طبق تعرفه های بیمه اقدام به دریافت خسارت نماید. در خصوص هزینه های درمانی مازاد بر بیمه هیچگونه مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.

تعهدات مسافران تورهای خارجی

ماده 21:در صورتیکه مسافر به هر دلیل برای سایر مسافرین یا سرپرست گروه یا راهنمایان محلی و کلا " کسانی که در اجرای گشت نقش داشته باشند مزاحمتی ایجاد نماید و یا مرتکب اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران و یا کشور مربوطه گردد ، سرپرست گروه موظف است برحسب مورد تصمیم لازم را درخصوص مسافر خاطی اخذ نموده و مراتبط را جهت ضبط موضوع به کارگزار مجری گزارش نماید .  

ماده 22:چنانچه صدور ویزا و تحویل گذرنامه توسط برخی سفارتخانه ها در ساعات آخر قبل از شروع سفر صورت بگیرد مسافر بایستی مقدمات سفر خود را از قبل آماده نموده باشد .

ماده 23:تامین هزینه های ارزی به طرق قانونی بعهده مسافرین می باشد .

ماده 24:ارائه ضامن معتبر بر حسب نیاز گشت هایی که احتیاج به معرفی ضامن و یا ارائه ضمانت نامه معتبردار ، از سوی مسافر الزامی بوده و در صورت درخواست سفارتخانه مربوطه جهت انجام مصاحبه با مسافر و یا انگشت نگاری به منظور صدور روادید مسافر باید با هماهنگی کارگزار در کنسولگری سفارتخانه ذیربط حضور یافته و در مصاحبه شرکت نماید و در صورت عدم حضور مسافر در وقت تعیین شده و یا عدم ارائه مدرک کافی درخواستی از سوی سفارتخانه که منجر به عدم دریافت روادید می گردد ، جرائم منعقده در ماده 11 قرارداد اخذ خواهد شد .

ماده 25:در صورتیکه مسافر کلیه مدارک مورد نیاز خود را بموقع تسلیم  و بر اساس صورت نیز در وقت مقرر در سفارتخانه مربوطه حاضر و مراحل مختلف مصاحبه را انجام دهد ولی به هر علت ، سفارت از صدور روادید وی خودداری نماید ، مسافر حق هیچگونه اعتراضی نداشته و کارگزار موظف به استرداد وجه دریافتی پس از کسر 10 % هزینه ریالی تور بعنوان هزینه های انجام شده به مسافر خواهد بود .

ماده 26:در صوتیکه هنگام ابطال تور توسط مسافر روادید مسافر اخذ شده باشد کارگزار مجاز به ابطال روادید مربوطه توسط مقامات سفارت صادر کننده روادید خواهد بود و جرائم منعقده در ماده 8 قرارداد اخذ خواهد شد.

ماده 27:چنانچه مسافر ممنوع الخروج یا در بدو ورود به کشوری مقامات محلی از ورود آن به کشور جلوگیری نمایند منسافر ملزم به پرداخت جریمه های ماده 11 این قرارداد بوده و سرپرست تور فقط موظف به همکاری جهت بازگشت مسافر به کشور می باشد و هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد و اقامت در سالن ترانزیت تا زمان بازگشت و هزینه های مربوطه بعهده مسافر می باشد .

ماده 28:مسافر متعهد است در طول استفاده از خدمات قید شده در این قرارداد کلیه ضوابط اعلام شده از سوی کارگزار را رعایت و در صورت وارد نمودن خسارت به هتل ها ، رستوران ها ، اماکن و وسایل نقلیه شخصا " مسئول پرداخت خسارت می باشد و در صورت عدم تامین خسارت وارده ، کاگزار مجاز به استفاده از تضمین مسافر براساس مدارک مستند پس از کسب موافقت از سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری بعنوان حکم می باشد . 

رسیدگی های سازمان

ماده 29:در صورتیکه برنامه ارائه شده توسط کارگزار در طول سفر عینا " به اجرا گذاشته نشود مسافر مجاز است موارد را با ارائه دلایل کافی به کارگزار اعلام نموده و کارگزار موظف به جلب رضایت مسافر می باشد و در صورت بروز اختلاف رای  سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری بعنوان حکم مورد پذیرش طرفین قرار می گیرد .

ماده 30: در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین قرارداد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مرجع رسیدگی حکم بوده و آراء صادر مورد توافق طرفین خواهد بود .

  این قرارداد در 30 ماده و 9 تبصره در 2 نسخه که هر کدام حکم واحد را دارد تنظیم و بر اساس مواد 230 و 221 و 10 قانون مدنی بوده که برای طرفین و قائم مقام قانونی انها لازم الاتباع می باشد وتوسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تنظیم و به تایید رسیده است و جهت اطلاع رسانی و روشن ساختن قوانین بین شرکت ایرونا سیر و مسافر یا نماینده قانونی آن می باشد . 

واحد قراردادها - امور اداری و روابط عمومی