ایرونا سیر برگذار کننده انواع تور های داخلی (تور مشهد و ... )

09198014097
02166320673
09194931590
02166320674
09194931580
02166758500
منو
حواشی طرح روادید بدون مهرآمریکا را دور زدیم؟
اخبار گردشگری Û±Û³Û¹Û·/Û°Û¹/Û±Û¹
  1. ایرونا سیر
  2. حواشی طرح روادید بدون مهرآمریکا را دور زدیم؟

رئیس سازمان میراث فرهنگی طرح روادید بدون مهری Ú©Ù‡ دو ماه پیش وزارت خارجه آن را اجرایی کرده را تدبیری برای جذب گردشگران میداند طرحی Ú©Ù‡ باز هم نمی تواند گردشگران را برای سفر به ایران ترغیب کند. مهر: گردشگران خارجی از آمدن به ایران هراس دارند حتی پس از اینکه قیمت ریال به پایین ترین ارزش خود رسید Ùˆ سفر به ایران برای بسیاری از گردشگران ارزان تمام Ù…ÛŒ شود اما بازهم آنها به ایران نمی آیند متولیان گردشگری در کشور هم خبر Ù…ÛŒ دهند Ú©Ù‡ میزان ورود گردشگران اروپایی Û±Û¹ درصد کاهش پیدا کرده است. حالا در این اتفاقات سازمان میراث فرهنگی خبری را در دست گرفته Ùˆ روی آن مانور Ù…ÛŒ دهد تا بگوید تدبیری برای زدودن این هراس نزد گردشگران خارجی اندیشیده است. علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی روز اول آذرماه در خبری کوتاه اعلام کرد Ú©Ù‡ از امروز طرح روادید بدون مهر اجرایی Ù…ÛŒ شود. پیش از این هم بارها مونسان در خبرهای مختلف این موضوع را تکرار کرده بود. این درحالی است Ú©Ù‡ خبرنگار مهر در گفتگویی با مجتبی کریمی رئیس اداره گذرنامه Ùˆ روادید وزارت امور خارجه خبر داده بود Ú©Ù‡ این طرح از مدتها قبل اجرایی شده است. کریمی در این باره گفته بود: صدور روادید الکترونیک بدون مهر ورود Ùˆ خروج از سالها قبل به منظور ارتقا برنامه روادید الکترونیک انجام Ù…ÛŒ شده است تا در انتهای کار بدون حضور ارباب رجوع در نمایندگی های ایران صورت گیرد. بنابراین طرح عدم درج مهر ورود Ùˆ خروج در پاسپورت گردشگران خارجی از بهمن سال Û¹Û¶ در فرودگاه تهران Ùˆ از دو سال پیش در فرودگاه مشهد Ùˆ از ماه رمضان امسال نیز در فرودگاه شیراز Ùˆ از اول مهر هم در تمام فرودگاههای بین المللی کشور در حال انجام است.بنابراین خبری Ú©Ù‡ این روزها مونسان آن را یک تدبیر در راستای جذب گردشگران خارجی Ùˆ حذف هراس های سفر به ایران عنوان کرده در واقع سوخته چون این طرح مدتها قبل توسط متولی آن یعنی وزارت خارجه انجام شده است. مونسان هنوز هم منظور خود را از انتشار چنین خبری اعلام نکرده است در صورتی Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ داند این طرح از مدتها قبل اجرایی شده بود. طرح روادید الکترونیک کامل یعنی بدون برچسب ورود Ùˆ خروج ویژه گردشگران خارجی متقاضی، در واقع طرحی است Ú©Ù‡ در برخی کشورهای دیگر در جریان است. وزارت امور خارجه نیز با توجه به مصوبه هیات وزیران Ùˆ حمایت وزیر امور خارجه درباره صدور روادید الکترونیکی با بالاترین استانداردها اقدام به اجرای این طرح کرد. اکنون تقریبا در Û±Û±Û° نقطه از جمله در فرودگاه های بین المللی داخل کشور Ùˆ همچنین نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور روادید الکترونیک صادر Ù…ÛŒ شود. به این ترتیب روادید به صورت برچسب در گذرنامه گردشگران درج نمی شود Ùˆ هیچ مهر ورود Ùˆ خروجی نیز در گذرنامه افراد درج نخواهد شد. این بخشی از پروسه روادید الکترونیکی است. با این وجود اعتبار Ùˆ زمان روادید هیچ تغییری نکرده است.اما اجرای این طرح باز هم نمی تواند Ú©Ù‡ موجب جذب گردشگران خارجی شود. گردشگرانی Ú©Ù‡ اگر در پاسپورت آنها مهر سفر به ایران درج شود، آمریکا به آنها ویزا نخواهد داد. این تهدید آمریکا به گردشگران کشورش بیشتر از اعمال طرح صدور روادید بدون مهر به گوش گردشگران خارجی رسیده است. چون در سایت هیچ سفارت خانه ای Ùˆ هیچ جایی تبلیغ چنین طرحی انجام نشده است پس چگونه یک گردشگر خارجی باید متوجه این موضوع شود؟ Ù¾Ø±Ø³Ø´ از دفاتر خدمات مسافرتی نیز کاری از پیش نخواهد برد چون آنها برای گرفتن هزینه ویزا Ùˆ خدمات آن چنین خدمتی را به گردشگر خارجی معرفی نخواهند کرد. بسیاری از آنها نیز خبر از اجرایی شدن این طرح ندارند. جدا از این کاستی ها باید بررسی کرد Ú©Ù‡ واقعا دولتمردان آمریکا را Ú©Ù‡ گردشگران کشورش را در صورت سفر به ایران تهدید کرده؛ Ù…ÛŒ توان با اجرای این طرح دور زد یا نه؟ در این باره هم علی رحیم پور کارشناس گردشگری پاسخ گفته است Ú©Ù‡ خیر! او توضیح داده است: ایالات متحده امریکا از طریق سیستم کد یاتا Ù…ÛŒ تواند تمام مشخصات مسافران هوائی ورودی Ùˆ خروجی از ایران را شناسایی Ùˆ مورد اقدامات تنبیهی Ùˆ منع ورود به امریکا قرار دهد. بنابراین عدم نیاز به روادید Ùˆ یا عدم درج مهر ورود Ùˆ خروج بر روی گذرنامه مسافران Ùˆ گردشگران علاقمند سفر به ایران نمی تواند جذابیت Ùˆ مشوقی برای سفر مسافران اروپایی Ùˆ امریکایی بشمار رود Ú©Ù‡ به خاطر بُعد مسافت بایستی از هواپیما برای سفر به ایران استفاده کنند. البته این تاکتیک Ù…ÛŒ تواند برای مسافرانی Ú©Ù‡ از طریق زمینی آنهم بوسیله خودرو به ایران مسافرت کنند، کاربرد داشته باشد. البته کد یاتا برای شناسایی ایستگاه های راه آهن Ùˆ قطار نیز استفاده Ù…ÛŒ شود. حتی شبیه کد یاتا هم برای حمل Ùˆ نقل ریلی بین المللی در نظر گرفته شده است Ú©Ù‡ قابل رهگیری Ùˆ کنترل است. Ø§Ø² مهر ماه امسال Ú©Ù‡ طرح روادید بدون مهر ورود Ùˆ خروج در پاسپورت گردشگران خارجی اجرایی شده هنوز دو نهاد وزا