ایرونا سیر برگذار کننده انواع تور های داخلی (تور مشهد و ... )

09198014097
02166320673
09194931590
02166320674
09194931580
02166758500
منو
قزوین در مسیر بازآفرینی
اخبار گردشگری ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
  1. ایرونا سیر
  2. قزوین در مسیر بازآفرینی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حبیبی از استادان دانشگاه، در نشست قزوین در مسیر بازآفرینی گفت: شهر به عنوان کالبدیقزوین در مسیر بازآفرینی زنده و پویا نیازمند نظرات سازنده در حوزه‌های مختلف برای ادامه حیات است.
او اضافه کرد: توسعه کیفی و پیوسته در تمامی ابعاد زیستی و کالبدی نیازمند ارائه طرح‌ها و پژوهش‌ها و اصلاح ساز و کار‌های اجرایی است.

محمدزاده، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران هم گفت: قزوین مقصد گردشگری نیست و کسانی که به دنبال انتخاب مقصد گردشگری هستند، به قزوین فکر نمی‌کنند.

نخستین نشست از دفتر هجدهم سلسله نشست‌های تخصصی شرکت بازآفرینی شهری ایران با عنوان قزوین در مسیر بازآفرینی، در تهران برگزار شد.

این نشست‌ها به بررسی فرایند بازآفرینی شهری پایدار با توجه به عرصه‌های مختلف ابعاد شهری از جمله اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی می‌پردازد.