ایرونا سیر برگذار کننده انواع تور های داخلی (تور مشهد و ... )

09198014097
02166320673
09194931590
02166320674
09194931580
02166758500
منو
تورها
  1. ایرونا سیر
  2. تور ها
  3. تور داخلی
  4. تور مشهد
  5. تور مشهد ترکیبی

تور مشهد ترکیبی

شاید وقتی با تور ترکیبی مشهد برخورد میکنید سوالاتی برایتان پیش آمده باشد که نیاز به توضیحات داشته باشد ، ما در این بخش توضیحات جامعی را دراین باره درج خواهیم کرد تا بیشتر با این نوع تور آشنا شوید .

تور مشهد ترکیبی چیست

ایرونا سیر با اجرای تور مشهد ترکیبی که مکمل آن یک طرف قطار و طرف دیگر پرواز است ضمن تجربه از دو وسیله سفر ( ریلی - هوایی ) و کم کردن نیمی از مسافت سفر انگیزه ای متفاوت ساخته برای مسافرانی که ضمن استفاده از زمان کمتر در طول مسیر و استفاده از هواپیما و قطار از هزینه اقتصادی خیلی کمتری برخوردار شوند و این صرفه جویی در زمان و هزینه خیلی مورد استقبال همسفران همیشگی و همسفرانی که جدیدا" با ما همسفر شده اند ، قرار گرفته است .

عنوان
تاریخ
توضیحات
تور مشهد ترکیبی از کرمانشاه

تور مشهد ترکیبی از کرمانشاه

قیمت از 6310000 ریال

تور مشهد ترکیبی از کرمانشاه

قیمت از 6310000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/09/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور ترکیبی مشهد از رشت

تور ترکیبی مشهد از رشت

قیمت از 1050000 ریال

تور ترکیبی مشهد از رشت

قیمت از 1050000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/09/01

نوع سفر : عدم وجود قطار

بیشتر
تور مشهد ترکیبی از همدان

تور مشهد ترکیبی از همدان

قیمت از 1001000 ریال

تور مشهد ترکیبی از همدان

قیمت از 1001000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 1397/09/01

نوع سفر : عدم وجود پرواز

بیشتر
تور ترکیبی مشهد از قزوین

تور ترکیبی مشهد از قزوین

قیمت از 1001000 ریال

تور ترکیبی مشهد از قزوین

قیمت از 1001000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 1397/09/01

نوع سفر : عدم وجود پرواز

بیشتر
تور مشهد ترکیبی از لرستان

تور مشهد ترکیبی از لرستان

قیمت از 1001000 ریال

تور مشهد ترکیبی از لرستان

قیمت از 1001000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/09/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد از اراک با قطار+هواپیما

تور مشهد از اراک با قطار+هواپیما

قیمت از 5690000 ریال

تور مشهد از اراک با قطار+هواپیما

قیمت از 5690000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/09/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد از ساری با قطار+هواپیما

تور مشهد از ساری با قطار+هواپیما

قیمت از 4920000 ریال

تور مشهد از ساری با قطار+هواپیما

قیمت از 4920000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/09/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد از بندرعباس با قطار+هواپیما

تور مشهد از بندرعباس با قطار+هواپیما

قیمت از 6340000 ریال

تور مشهد از بندرعباس با قطار+هواپیما

قیمت از 6340000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/09/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد از کرمان با قطار+هواپیما

تور مشهد از کرمان با قطار+هواپیما

قیمت از 5550000 ریال

تور مشهد از کرمان با قطار+هواپیما

قیمت از 5550000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/09/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد از زنجان با قطار+هواپیما

تور مشهد از زنجان با قطار+هواپیما

قیمت از 1000000 ریال

تور مشهد از زنجان با قطار+هواپیما

قیمت از 1000000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/09/01

نوع سفر : فاقد پرواز

بیشتر
تور مشهد از اهواز با قطار+هواپیما

تور مشهد از اهواز با قطار+هواپیما

قیمت از 6070000 ریال

تور مشهد از اهواز با قطار+هواپیما

قیمت از 6070000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/09/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد از یزد با قطار+هواپیما

تور مشهد از یزد با قطار+هواپیما

قیمت از 5570000 ریال

تور مشهد از یزد با قطار+هواپیما

قیمت از 5570000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/09/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد از تبریز با قطار+هواپیما

تور مشهد از تبریز با قطار+هواپیما

قیمت از 5850000 ریال

تور مشهد از تبریز با قطار+هواپیما

قیمت از 5850000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/09/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد از شیراز با قطار+هواپیما

تور مشهد از شیراز با قطار+هواپیما

قیمت از 6520000 ریال

تور مشهد از شیراز با قطار+هواپیما

قیمت از 6520000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/09/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد از اصفهان با قطار+هواپیما

تور مشهد از اصفهان با قطار+هواپیما

قیمت از 6000000 ریال

تور مشهد از اصفهان با قطار+هواپیما

قیمت از 6000000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/09/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر
تور مشهد با قطار+هواپیما

تور مشهد با قطار+هواپیما

قیمت از 4590000 ریال

تور مشهد با قطار+هواپیما

قیمت از 4590000 ریال

مدت اقامت : 2 شب

تاریخ رفت : 97/09/01

نوع سفر : ترکیبی(قطار-پرواز)

بیشتر