ایرونا سیر برگذار کننده انواع تور های داخلی (تور مشهد و ... )

09198014097
02166320673
09194931590
02166320674
09194931580
02166758500
منو

کاخ گلستان در تهران

تازه های ناشناخته ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
  1. ایرونا سیر
  2. مقالات
  3. کاخ گلستان در تهران

یکی از زیباترین بنا های تاریخی Ú©Ù‡ قدمت بسیار زیادی دارد Ùˆ جز آثار ملی ثبت شده است کاخ گلستان است این کاخ از زمان قاجار بوده است.در ادمه ÛŒ مطلب با ایروناسیر همراه باشید.کاخ گلستان با قدمتی بالغ بر Û´Û´Û° سال یکی از منحصر به فردترین مجموعه‌های تاریخی ایران Ù…ÛŒ‌باشد. اطلاق نام گلستان به این مجموعه ریشه در بنیان تالاری بنام «Ú¯Ù„ستان» Ú©Ù‡ از بناهای عهد آقا محمد خان قاجار بوده Ùˆ در سال Û±Û²Û±Û¶ Ù‡‍.Ù‚ Ùˆ در عهد فتحعلی شاه قاجار به پایان Ù…ÛŒ‌رسد دارد.کاخ گلستان از عهد صفویه تا دوران معاصر دستخوش تغییراتی گردیده‌است. هر چند Ú©Ù‡ بنیان کاخ گلستان به دوران شاه عباس صفوی Ùˆ به سال Û¹Û¹Û¸ Ù‡‍.Ù‚ Ùˆ با احداث چهار باغی در داخل حصار شاه طهماسب Ùˆ بعدها Ùˆ در زمان شاه سلیمان صفوی (Û±Û±Û°Û¹ – Û±Û°Û·Û¸ Ù‡‍. Ù‚) با ساخت دیوان خانه‌ای در همان محدوده چنارستان شاه عباسی Ø´Ú©Ù„ Ù…ÛŒ‌گیرد ولی امروزه از آن بنیان‌ها اثری در میان نیست؛ Ùˆ داشته‌های موجود کاخ گلستان از لحاظ دیرینگی محدود به بخشی از آثار Ùˆ ابنیه از دوران زندیه بوده Ùˆ فراتر از آن نمی‌رود.کاخ گلستان در دوم تیرماه Û±Û³Û¹Û² خورشیدی Ùˆ در سی Ùˆ هفتمین اجلاس سالانه کمیته میراث جهانی سازمان یونسکو در پنوم پن، پایتخت کامبوج به عنوان میراث بشری از جانب یونسکو به ثبت رسید.
پیشینه

نمایی از تخت مرمر در ایوان تخت مرمر در کاخ گلستان به سال Û±Û¸Û´Û° میلادی Ú©Ù‡ توسط اوژن فلاندن، نقاش Ùˆ معمار فرانسوی کشیده‌شد.دیوان‌خانه قدیمی‌ترین بنای کاخ گلستان است.اندرون عمارت دیوان‌خانه در دوران محمدشاه قاجار؛ کاری از هنرمند فرانسوی اوژن فلاندن.اگر Ú†Ù‡ تاریخچه کاخ گلستان به زمان شاه عباس صفوی (Û¹Û¸Û¸ Ù‡‍. Ù‚) برمی‌گردد Ùˆ بخشی از سفرنامه پیترو دلاواله (در سال Û±Û°Û²Û¸ Ù‡‍.Ù‚ / سر آغازی بر ارگ سلطنتی) Ú©Ù‡ به توصیف شهر تهران با چنارستانی Ú©Ù‡ قصر سلطنتی را احاطه کرده بوده Ù…ÛŒ‌پردازد خود موید این نکته است؛ ولی Ù…ÛŒ‌توان شروع محوطه‌ای Ú©Ù‡ در حال حاضر به نام کاخ گلستان باز Ù…ÛŒ‌شناسیم را در روزگار کریمخان زند Ùˆ میان سال‌های Û±Û±Û·Û³ تا Û±Û±Û¸Û° Ù‡‍.Ù‚ Ùˆ با ساخت دیوانخانه‌ای در آن جستجو نمود.اهمیت واقعی ارگ در دوران آقا محمدخان قاجار رنگ جدی تری بخود گرفت. ÙˆÛŒ در اواخر دوران زندیه Ùˆ پس از مرگ کریمخان (Û±Û±Û¹Û³ Ù‡‍. Ù‚) از بحران داخلی ایران استفاده نموده، ایلات قاجار را از دشت گرگان Ú©Ù‡ مرکز سکونت آنان بود به دامنه‌های جنوبی البرز یعنی ولایات تهران Ùˆ دامغان سوق داد Ùˆ سعی کرد Ú©Ù‡ به‌تدریج راه خود را به طرف فارس یعنی مرکز حکومت Ùˆ قدرت زندیه باز کند. (هر چند Ú©Ù‡ لرد کرزن در کتاب ایران Ùˆ قضیه ایران، دربارهٔ انتخاب تهران به پایتختی توسط آقا محمد خان Ùˆ ایجاد مقر سلطنتی در این شهر نزدیکی به املاک Ùˆ مقر طایفه خویش در گرگان Ùˆ نزدیکی به روس‌ها Ùˆ تحت مراقبت داشتن آن‌ها را جزء عوامل این انتخاب Ù…ÛŒ‌شمارد) آقا محمد خان بعد از غلبه بر لطفعلی خان زند در شعبان Û±Û²Û°Û¹ Ù‡‍.Ù‚ به تهران برگشته Ùˆ در نوروز Û±Û²Û±Û° Ù‡‍.Ù‚ به نام پادشاه ایران تاجگذاری Ù…ÛŒ‌کند. این حرکت آقا محمد خان به اهمیت ارگ سلطنتی بیش از پیش افزوده Ùˆ در عهد فتحعلی شاه قاجار هم به خاطر تاجگذاری ÙˆÛŒ در این شهر (Û²Û´ ربیع‌الاول Û±Û²Û±Û² Ù‡‍.Ù‚ / Û±Û·Û¹Û· میلادی در آستانه قرن Û±Û¹ Ùˆ هم‌زمان با ناپلئون) Ùˆ هم بواسطه خیالات شکوهمند این پادشاه کاخ گلستان توسعه بیشتر Ùˆ آراستگی بهتری را تجربه کرد.در عهد ناصرالدین شاه قاجار (تاجگذاری جمعه Û²Û± Ø°ÛŒ القعده Û±Û²Û¶Û´ Ù‡‍.Ù‚ / کاخ گلستان) کاخ گلستان بواسطه مدت حکومت ÙˆÛŒ (نزدیک به Û´Û¹ سال) Ùˆ دیدار او به عنوان اولین پادشاه ایران از اروپا در سه سفر خود به سال‌های Û±Û²Û¹Û°ØŒ Û±Û²Û¹Ûµ Ùˆ Û±Û³Û°Û¶ Ù‡‍.Ù‚ دستخوش تغییرات اساسی Ùˆ متأثر از اروپا گردید.اگر Ú†Ù‡ در دوران سه پادشاه آخر سلسله قاجاریه (مظفرالدین شاه، محمد علی شاه Ùˆ احمد شاه قاجار) تا انقراض این سلسله (ربیع‌الثانی Û±Û³Û´Û´ Ù‡‍.Ù‚ / Û¹ آبان ماه Û±Û³Û°Û´ Ù‡‍. Ø´) ارگ سلطنتی از لحاظ معماری تغییرات خاصی را به خود ندید ولی تاریخ آن با شماری از رخدادهای عمده سیاسی مانند انقلاب مشروطه Ùˆ پیامدهای آن توأم Ùˆ عجین گردید.ارگ سلطنتی در سال‌های بعد از انقراض سلسله قاجار Ùˆ به روی کار آمدن سلسله پهلوی شاهد تاجگذاری پهلوی اول (Û´ اردیبهشت Û±Û³Û°Ûµ Ù‡‍. Ø´) Ùˆ پهلوی دوم (Û´ آبان Û±Û³Û´Û¶ Ù‡‍. Ø´) Ùˆ همچنین بعضی از تغییرات Ùˆ تصرفات در بافت خود بوده‌است Ú©Ù‡ ما آن‌ها را ناروا Ùˆ نا بجا Ù…ÛŒ‌دانیم.کاخ گلستان در حال حاضر با وسعتی برابر با Û´/Ûµ هکتار (یک دهم وسعت اولیه) در بخشی از شهر تهران به صورتی عضوی غریب از اندام شهری از هم گسیخته واقع شده‌است Ùˆ اطراف آن مملو از ساخت Ùˆ سازهای جدید Ùˆ بی‌هویت با عملکردهای ناهمگن با اوست.