ایرونا سیر برگذار کننده انواع تور های داخلی (تور مشهد و ... )

09198014097
02166320673
09194931590
02166320674
09194931580
02166758500
منو

مجموعه سنگ بست در مشهد

تازه های ناشناخته ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
  1. ایرونا سیر
  2. مقالات
  3. مجموعه سنگ بست در مشهد

یکی از آثار مهم تاریخی که جهانی شده است مجموعه سنگ بست مشهد است که به دلیل برخورداری از ویژگی های مهندسی، معماری خاص و دیرینگی همواره توانسته است موردتوجه گردشگران خارجی قرار گیرد.مجموعه سنگ بستاز آنجا که در دوران قدیم این اثر نقطه تقاطع جاده اصلی و بزرگ نیشابور به مرو و قهستان وهرات به مشهد و توس بوده، بسیار حائز اهمیت بوده است. همچنین به دلیل موقعیت جغرافیایی، از لحاظ فرهنگی، سیاسی و تجاری سنگ بست از نقاط پر اهمیت خراسان قدیم بود. این مجموعه شامل مقبره ارسلان جاذب، بقایای معماری بناهای عام المنفعه دوره غزنوی و بقایای شهر تاریخی سنگ بست است. سنگ بست با الهام از مقبره اسماعیل سامانی در بخارا و هارونیه در مشهد ساخته شد. تاسیسات معماری مهم ساخته شده در این محل شامل دو عدد مناره، یک کاروانسرا در کنار مناره‌ها و مقبره‌ ارسلان جاذب است. با کمی دقت در تزئینات معماری سنگ بست، چه تزئینات آجری و چه نقاشی‌های روی گچ و گچ بری‌ها به این نتیجه می‌رسیم که هنرمندان مسلمان سازنده این بنا تمام تلاش خود را به کار بردند تا وفاداری خود را نسبت به فرهنگ ایران باستان حفظ کنند. مهمترین نشانه‌ای که این عمارت رو به عنوان یک بنای دوران اسلامی معرفی می‌کند، دو رشته کتیبه است، که یکی در انتهای قاعده بنا شده و دیگری هم در اساس گنبد آن است. این مجموعه تاریخی که در سال 1310 با شماره 164 فهرست آثار تاریخی کشور به ثبت رسیده، در مجموعه معماری سنگ بست، از جمله مهم‌ترین آثار تاریخی جهان است که به دلیل برخورداری از ویژگی‌های مهندسی، معماری و دیرینگی همواره مورد توجه گردشگران خارجی قرار دارد. از آنجا که در دوران قدیم این اثر نقطه تقاطع جاده اصلی و بزرگ نیشابور به مرو و قهستان وهرات به مشهد و توس بوده، بسیار حائز اهمیت بوده است. همچنین به دلیل موقعیت جغرافیایی، از لحاظ فرهنگی، سیاسی و تجاری سنگ بست از نقاط پر اهمیت خراسان قدیم بود. این مجموعه شامل مقبره ارسلان جاذب، بقایای معماری بناهای عام المنفعه دوره غزنوی و بقایای شهر تاریخی سنگ بست است. سنگ بست با الهام از مقبره اسماعیل سامانی در بخارا و هارونیه در مشهد ساخته شد.
معماری
تاسیسات معماری مهم ساخته شده در این محل شامل دو عدد مناره، یک کاروانسرا در کنار مناره‌ها و مقبره‌ ارسلان جاذب است. با کمی دقت در تزئینات معماری سنگ بست، چه تزئینات آجری و چه نقاشی‌های روی گچ و گچ بری‌ها به این نتیجه می‌رسیم که هنرمندان مسلمان سازنده این بنا تمام تلاش خود را به کار بردند تا وفاداری خود را نسبت به فرهنگ ایران باستان حفظ کنند. مهمترین نشانه‌ای که این عمارت رو به عنوان یک بنای دوران اسلامی معرفی می‌کند، دو رشته کتیبه است، که یکی در انتهای قاعده بنا شده و دیگری هم در اساس گنبد آن است.
تاریخچه
این مجموعه تاریخی که در سال 1310 با شماره 164 فهرست آثار تاریخی کشور به ثبت رسیده، در فاصله 35 کیلومتری از شهرهای فریمان و مشهد واقع شده است. فاصله 35 کیلومتری از شهرهای فریمان و مشهد واقع شده است. مجموعه معماری سنگ بست، از جمله مهم‌ترین آثار تاریخی جهان است که به دلیل برخورداری از ویژگی‌های مهندسی، معماری و دیرینگی همواره مورد توجه گردشگران خارجی قرار دارد. از آنجا که در دوران قدیم این اثر نقطه تقاطع جاده اصلی و بزرگ نیشابور به مرو و قهستان وهرات به مشهد و توس بوده، بسیار حائز اهمیت بوده است. همچنین به دلیل موقعیت جغرافیایی، از لحاظ فرهنگی، سیاسی و تجاری سنگ بست از نقاط پر اهمیت خراسان قدیم بود. این مجموعه شامل مقبره ارسلان جاذب، بقایای معماری بناهای عام المنفعه دوره غزنوی و بقایای شهر تاریخی سنگ بست است. سنگ بست با الهام از مقبره اسماعیل سامانی در بخارا و هارونیه در مشهد ساخته شد. تاسیسات معماری مهم ساخته شده در این محل شامل دو عدد مناره، یک کاروانسرا در کنار مناره‌ها و مقبره‌ ارسلان جاذب است. با کمی دقت در تزئینات معماری سنگ بست، چه تزئینات آجری و چه نقاشی‌های روی گچ و گچ بری‌ها به این نتیجه می‌رسیم که هنرمندان مسلمان سازنده این بنا تمام تلاش خود را به کار بردند تا وفاداری خود را نسبت به فرهنگ ایران باستان حفظ کنند. مهمترین نشانه‌ای که این عمارت رو به عنوان یک بنای دوران اسلامی معرفی می‌کند، دو رشته کتیبه است، که یکی در انتهای قاعده بنا شده و دیگری هم در اساس گنبد آن است. این مجموعه تاریخی که در سال 1310 با شماره 164 فهرست آثار تاریخی کشور به ثبت رسیده، در فاصله 35 کیلومتری از شهرهای فریمان و مشهد واقع شده است.